Havre

Mycket fett och fiber  •  Bra aminosyraprofil  •  Gynnsamma fiber

Havre är ett smakligt spannmålsslag som passar till alla djurslag. Havrens protein har en bra aminosyraprofil, med bland annat ett högt lysininnehåll. Innehållet av fett är högt och havren har också en gynnsam fibersammansättning som kan ha positiva effekt på tarmhälsan, inte minst hos unga djur.

Havre är det av våra vanliga spannmålsslag som innehåller minst stärkelse. Det kombinerat med ett högt innehåll av fiber ger en skonsam råvara, men med ett lägre energinnehåll jämfört med exempelvis korn och vete. Oftast är det just havrens låga energikoncentration som begränsar användningen till högproducerande djur. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag. Ibland behövs också extra protein.

Finns som hel havre och som havrekross. Krossad havre har en begränsad hållbarhet eftersom havren är rik på fett som kan härskna när den kommer i kontakt med luften.

Svenska Foder grundsäck

Havre till de olika djurslagen

Hästar på äng

Häst

Stärkelsen i havre har en hög tillgänglighet för hästen och är därför ett utmärkt fodermedel till häst. Krossad havre är ett bra alternativ till hästar som har problem med tänderna. En vanlig giva till en vuxen häst är 0,5-3 kg per dag.
Bruna höns

Fjäderfä

Havre är ett mycket bra spannmålsslag till alla fjäderfä. Havren bidrar med en god proteinkvalitet och fibrer som påverkar mag-tarmhälsan positivt. Havren utfodras med fördel hel till värphöns.
Tacka med lamm

Får

Populär energiråvara till får i alla åldrar. Ungefärliga givor: Högdräktig/Digivande tacka 1-2 kg. Växande lamm 0,5-1,0 kg. Får kan ges hel havre.
Rådjur

Vilt

Havre är ett populärt och smakligt fodermedel till bland annat hjort, älg och rådjur.

Liten glad gris på halmbädd

Gris

Smakligt spannmålsslag som kan ges till grisar i alla åldrar. Särskilt populärt till smågrisar tack vare sin gynnsamma fibersammansättning. Havren bör krossas eller malas före utfodring.
Fem unga kor på bete

Nöt

Smakligt spannmålsslag som kan ges till nötkreatur i alla åldrar. Särskilt populärt till kalvar tack vare sin gynnsamma fibersammansättning. Havren bör krossas eller malas före utfodring.

Kategorier i: Okategoriserade

Delfin
Gryn/Export


Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. En industrihavre som lämpar sig väl till både foder och kvarn. Hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett och proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg. Finns nu även som ekologiskt utsäde.

  • Hög avkastning
  • Gul havre
  • Goda stråegenskaper

Scandinavian Seed och Eko

Symphony
Gryn/Export


Odlas till foder och kvarn. Har en god kärnkvalitet, stabil/hög skörd, goda stråegenskaper och en god stråstyrka. Symphony har även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga som passar för svagare jordar. Samt god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

  • Gryn- och foderhavre
  • Hög kärnkvalitet
  • Goda stråegenskaper

Scandinavian Seed och Eko

Galant
Gryn/Export


Galant är en grynhavre med medel avkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.

Ekologisk Sort

Niklas
Foder


En högavkastande Norrlandshavre med tidig mognad och utmärkt kärnkvalitet samt hög tusenkornvikt. Har även långt strå med brastråstyrka.

  • Tidig mognad och hög avkastning
  • Utmärkt kärnkvalitet
  • Hög tusenkornvikt

Scandinavian Seed och Eko

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Syntetisk
mätare
DelfinSymphonyLmS Galant
Protein, % av ts12,2-0,1+/-0-0,3
Rymdvikt, g/l564+5+8+10
Tusenkornvikt, g39,6+3,5+4,9-2,7
Stärkelse, av ts51,3-0,4-0,7+2
Oljehalt, %5-0,2-0,4-0,3
Strålängd, cm87+2+4-1
Stråstyrka, %85+1-5+2
Stråbrytning, %17-2+116
Mognadstid, dagar110+/-0-1+/-0
Mjöldagg, %16-15-7+1
Bladfläckssjuka, %6+/-0+/-0-1

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Område A-B
Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
Synt. mätare 6820 8102 4652 5543 9412 6948
Delfin 104 107 99 99 97 101
Symphony 100 105 99 94 101 101
LmS Galant 98 98 100 105 99 99

Avkastning, årsvis

Område D-F Sverige
Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016-2020
Synt. mätare 8605 9139 4835 8850 9346 9346 7528
Delfin 104 104* 99 105* 104* 104* 103*
Symphony 101 101 98 102 100 101 101
LmS Galant 99 100 101 101 96* 99 99

Källa: Officiella försök, behandlat 2016-2020. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper, ekologisk

Sverige

2016-2020

LmS GalantDelfinSymphony
Protein, % av ts11,1+0,1+0,2
Rymdvikt, g/l574-6-5
Tusenkornvikt, g36+5,1+5,8
Oljehalt, %4,6+0,4+0,2
Strålängd, cm78+4+4
Stråstyrka, %93+1+/-0
Ogräs, vikt m/m2207,9-30,7+24,8
Ogräs, % marktäck.18-1-2
Mognad, dagar107+2+/-0
Bladfläckssjuka, %2+1+/-0

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Galant. Sjukdom obehandlat.

Avkastning årsvis, ekologisk
Område Sverige

Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
LmS Galant 3740 5117 3127 7160 4577 4665
Delfin 113 100 97 115 106*
Symphony 106 112 98 96 120 106*

Källa: EKO-officiella försök, 2016-2020. Rel.tal jämfört med LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper, Niklas

Sverige

2015-2019

LmS CillaNiklas
Protein, % av ts11,1+0,7
Rymdvikt, g/l574+0,5
Tusenkornvikt, g36+3,1
Råfett, % av ts4,6+0,3
Strålängd, cm78+6
Stråstyrka, %93+6
Mognad, dagar107-1

Källa: Officiella försök 2015-2019 i medelvärde, Norrland. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Cilla = 100.

Avkastning årsvis, Niklas
Område Sverige

Sort / kg / ha201520162017201820192015-2019
LmS Cilla483147966110472553915158
Niklas10511210989100104

Källa: Officiella försök 2015-2019 tidigt och Norrland flerårsmedeltal i medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla.


Kategorier i: Okategoriserade