Kalvningsklar kviga i praktiken

Hur gör man för att få en kalvningsklar kviga? Ja, det är ju givetvis inte en parameter man behöver tänka på, utan flera. Här ger Carolina Johansson, produktchef Nöt, några tips för hur man uppnår bäst resultat.

Hur växer kvigorna?
-Du vet mycket väl hur mycket korna mjölkar. Men det är inte lika många som har någon vidare uppföljning på hur kvigorna växer. En hög tillväxt ger en högre mjölkavkastning senare i livet, och en kortare och billigare uppfödningsperiod. Därför borde vi vara lika intresserade av kvigornas tillväxt.

Hur följer man tillväxten då?
– Det finns några olika sätt. Mät bröstomfånget, sätta ett måttband på väggen och kolla höjden när de passerar, eller väg dem – i grupp eller enskilt. Följ upp åtminstone vid födsel, avvänjning och därefter ca 1 gång i kvartalet, samt vid kalvning.
-Hullbedöm dem förslagsvis vid 1 års ålder och vid kalvning. Vet du hur de växer, vet du också när de tappar mot din plan. Det är bara om du vet hur de växer som du kan sätta in rätt åtgärder för att hinna justera planen och ändå nå ditt mål.

Vid mellan 22-24 månaders ålder är det dags för kvigan att kalva, då ska kvigan ha nått rätt vikt.
-En kalvningsklar kviga ska ha uppnått 600 kg, inklusive foster inom detta tidsspann på högst 24 månader. Att låta kvigorna bli äldre har ingen positiv effekt. Tvärtom slås äldre kvigor ut i större utsträckning redan vid första laktationen.
-Att de är stora nog och väger till-räckligt vid kalvning är viktigt eftersom en kviga som inte nått rätt vikt kommer att mjölka mindre.

Hur mycket måste kvigan växa om dagen, för att uppnå rätt vikt?
-Minimum är en tillväxt på 800 g. Men eftersom saker och ting inte alltid går på räls, bör man ta i lite i överkant, och satsa på en tillväxt för kvigan på mellan 850 – 900 g om dagen. Kvigan växer kanske bara 550 g när den är ute på bete, under tre månader. Då är du genast efter planen – hela 23 kg i tillväxt! Detta motsvarar nästan en hel månad med 800 g i tillväxt, vilket i sin tur förlänger uppfödningstiden för att kunna ta igen förlorad tillväxt. Detsamma gäller om kigan skulle bli sjuk. Så satsa gärna lite mer, som ett sätt att förebygga eventuella vikttapp.

Ge djuren tillfälle att äta ordentligt, för rätt tillväxt.
-Det är viktigt att se till att alla djuren i gruppen får plats att äta vid foderborden, att det finns tillräckligt med ätplatser. Dessutom kan det vara bra, om du mixar ditt foder, att vara noga så att mixen inte går att sortera.

Sträva efter en jämn tillväxt i gruppen.
-Djuren ska helst växa lika mycket. Det är bättre att arbeta med små och jämna grupper utan att omgruppera i onödan. Isolera sjuka djur så fort som möjligt. Flytta eventuellt djur som halkar efter till en annan grupp.

Olika grovfoder passar för olika åldrar.
-En ung kalv har ett högt behov av både energi och protein. Dessutom är hennes vom ännu inte fullt utvecklad. En outvecklad vom innebär att hennes förmåga att utnyttja ett grovt grovfoder är begränsad. I takt med att kvigan blir äldre och vommen utvecklas blir hon också en effektiv grovfoderomvandlare. Samtidigt minskar hennes proteinbehov något. Det gör att man kan utfodra ett grövre grovfoder eller en hel del halm till de äldre kvigorna.

Kompromissa aldrig med grovfoderhygienen.
-Oavsett ålder ska du aldrig någonsin kompromissa med grovfoderhygienen. Såväl immunförsvar som fruktsamhet påverkas negativt av till exempel mögel. Ge aldrig foder som är varmt, luktar dåligt eller har synligt mögel.

Ge mer foder vid lägre temperaturer.
-När temperaturen sjunker under +10 grader behöver särskilt unga kvigor – de fyra första veckorna – mer foder för att hålla värmen. Antingen ökar man koncentrationen på kalvnäringen, eller så ger man en högre giva, förutsatt att varje mål inte blir för stor. En tumregel kan vara att öka mängden med 2 % för varje grad temperaturen sjunker. Var extra noga med att mjölken håller rätt temperatur vid utfodringen. Se också till att de har gott om torr halm att ligga på.
-När de är mellan 4 till 8 veckor gamla brukar de klara sig bra ner till nollgradigt. Djur över ett års ålder klarar kyla bra förutsatt att det är torrt och inte drag.

För att lyckas extra bra
Svenska Foder har utvecklat Primo Kviga och Deltamin Kviga för att göra hela processen med kvigorna extra lätt. Primo Kviga är ett färdigfoder som passar från avvänjning till cirka 8 månaders ålder. Därefter rekommenderar vi grovfoder och mineralfodet Deltamin Kviga.


Carolina Johansson
Produktchef Nöt


Kategorier i: , ,