Kampanj Fjäderfä – Vitamin & Desinfektion

Kampanjpriser - Vitamin & Desinfektion

Missa inte nyheten Vermnix Hönskvalster som är ett KRAV-godkänt bekämpningsmedel mot krypande skadeinsekter
som hönskvalster och loppor. VermiNIX Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfän och kan användas i förebyggande syfte.

 

Alla priser exkl. moms. Senaste beställningsdag: 6 juli, 2020. Leveransvillkor: Gällande enhetsfrakt/paketfrakt. Betalningsvillkor: 30 dagar. För att erhålla kampanjpriset kontakta din din säljare.

Vitaminprodukter till fjäderfä

Vitamin A, D3, E och K är fettlösliga vitaminer. B-gruppens vitaminer och vitamin C är vattenlösliga. För att få de fettlösliga vitaminerna i flytande form används en emulsifiering. Vi rekommenderar tillskott av vitaminer till fjäderfä med den tanken att en stötdos påverkar djuren på ett bättre sätt än en jämn tillgång via foder.

Generellt rekommenderar vi användning av vitamintillskott till fjäderfä enligt följande:

Deltavit Multi – Flera olika vitaminer och selen

För att maximera produktion i värphönsflockar (och avelsdjur): 500 ml/1000 djur/dag ges som en 2–3 dagars dosering och upprepas var tredje eller sjätte vecka. Ex. För 10 000 djur blanda 5 liter vitaminer med 15 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvattnet. Åtgång ca 5 liter per 10 000 höns och dag.

För slaktkycklingar: Kan ges under en dag till 20 000 djur enligt följande tabell:

Vid störningar och för att öka foderkonsumtionen används en dubbeldos för en 2 dagars dosering.

Deltavit B – B-gruppens vitaminer & kolinklorid

Används för att ge fjäderfä ett gediget tillskott av B-gruppens vitaminer för allmän trivsel och vid produktionsstörningar. Blanda 1 liter Deltavit B med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten. Åtgång för kycklingar enligt tabell ovan och för 10 000 värphöns ca 2 liter per dag.

Deltavit E-Se – E vitamin och selen

Slaktkycklingar: Används till snabbväxande djur för att förhindra uppkomst av plötslig hjärtdöd och muskeldegeneration i samband med störningar.

En kombination av Deltavit B och Deltavit E-Se används till 20 000 slaktkycklingar för att ges under en dag enligt följande:

Kalkoner: Deltavit E-Se används för att förhindra uppkomst av plötslig hjärtdöd på snabbväxande kalkoner. Blanda 1 liter Deltavit E-Se med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten.

Intra Calferol

Är en kombination av viktiga mineraler och vitamin D3 för att stärka uppbyggnaden av ben och skelett samt förbättra skalbildningen på ägg.

Innehåller kalcium och magnesium salter samt kalciumgluconat för att ge en hög bio tillgänglighet.
Använd 1 – 2 liter Intra Calferol per 10 liter vatten och dosera med 1 % till kycklingar eller värphöns. Vi
rekommenderar dosering i 2 dagar till kycklingar vid 4 – 5 och 10 – 11 dagars ålder samt vid ytterligare
behov. Till värphöns rekommenderar vi en dos för 3 dagar för att förbättra äggskal.

Det är bra att rengöra vattenlinjerna med en halvdags syrabehandling med Multicid efter varje dosering av vitaminer.

Kontakta din säljare redan idag!

Kunde inte hitta någon personal.
Kunde inte hitta någon personal.
Kunde inte hitta någon personal.

Kategorier i: , , ,