Startnyhet Alla artiklar

Kor som äter

Kalvningsklar kviga i praktiken

Hur gör man för att få en kalvningsklar kviga? Ja, det är ju givetvis inte en parameter man behöver tänka

Publicerad 12 november, 2018 3:39
Tvättning av traktor

Supereffektiv rengöring!

Truckcleaner Super – för effektiv rengöring! Truckcleaner Super är speciellt utvecklat från arbets- och miljömässig hänsyn och utifrån Cid Lines krav

Publicerad 26 oktober, 2018 8:26
Två personer i kostall

Krav på kvalitet i Harpsund

Per Rudengren som är förvaltare och har i uppdrag från Harpsundsnämnden att förvalta två gårdar: mjölkproduktion på Harpsunds gård och

Publicerad 11 oktober, 2018 12:08

Perfekt för betesdjur – röst från fältet

Deltamin Bolus John Furenbäck, Björksätters gård, Valdemarsvik Utanför Valdemarsvik driver John tillsammans med sin syster mjölk- och köttproduktion. Vi ger

Publicerad 5 mars, 2018 3:24