Klimatsmarta foder – vår vardag sedan länge!

Foto: Daniel Ström

Vi närmar oss en samstämmighet kring klimatmärkning av foder inom den svenska foderbranschen. Foderleverantörerna inom branschorganisationen Foder & Spannmål arbetar just nu mot målet att enas om gemensamma principer och databaser som ska ligga till grund för en klimatmärkning. Det är lovande för framtiden, menar foderchef Carolina Johansson.

Klimatsmarta foder är ett omfattande begrepp, säger Carolina Johansson, Foderchef på Svenska Foder. För oss omfattar det allt från exempelvis en minskad energiförbrukning i foderfabrikerna, en övergång till förnybara bränslen, närproducerade råvaror till högre fodereffektivitet. Att varje kilo foder genererar mer kött, ägg eller mjölk är kanske det som har störst effekt för klimatpåverkan, samtidigt som det är positivt för våra kunders ekonomi.

En högre fodereffektiviteten ligger således högt i prioriteringen i vårt arbete inom produktutveckling. Men arbetet för klimatsmarta foder har förts på fler håll.

– Redan för många år sedan plockade Svenska Foder bort stora delar av sojamjölet i fodren till idisslarna till fördel för framförallt protein från raps, som produceras i närområdet, fortsätter Carolina. För de enkelmagade djuren strävar vi hela tiden mot lägre proteinnivåer i utfodringen genom att till exempel utnyttja fler och fler syntetiska aminosyror vilket också minskar behovet av sojamjöl.

Värden måste gå att jämföra

Klimatsmarta foder är alltså något vi arbetat intensivt med i Svenska Foder – så gott som dagligen sedan många år.

– Men, vi har aktivt valt att inte klimatmärka våra foder, säger Carolina bestämt. Det beror alltså inte på att vi inte har jobbat med dessa frågor. Anledningen är istället att vi under alla år insisterat på att vi måste ha en samstämmighet inom den svenska foderbranschen om vilken metod och vilka databaser som ska användas. Vi har alltid förespråkat jämförbara värden. Att jämföra äpplen och päron blir ingen hjälpt av.

Foderbranschen enade om gemensam modell

Därför är det roligt att nu kunna berätta att initiativet att ena foderbranschen, via branschföreningen Foder & Spannmål, ser ut att lyckas – och att det just kommer att resultera i en gemensam modell. Foderleverantörerna inom Foder & Spannmål arbetar nu mot målet att enas om gemensamma principer och databaser som ska ligga till grund för en klimatmärkning.

– Med samma databas som grund kommer alla aktörers foderprodukter att kunna jämföras. Och det ser mycket lovande ut, berättar Carolina glatt.

Arbetet görs med målsättningen att också övriga europeiska foderproducenter kommer att använda samma databas vilken initierats av bland annat FEFAC, de europeiska foderproducenternas branschorganisation. Fördelen som vi ser det är att vi då kan nå en rättvis jämförelse mellan svenskproducerade och importerade livsmedel, vilket varit med som en viktig punkt i arbetet.

“Redan för många år sedan plockade Svenska Foder bort stora delar av sojamjölet i fodren till idisslarna till fördel för framförallt protein från raps, som produceras i närområdet.”

Carolina Johansson
Foderchef i Svenska Foder

När finns färdiga siffror?

När kommer då Svenska Foder kunna deklarera klimatsiffor utifrån de nya principerna?

– Det är lite tidigt att ge ett datum då vi kan presentera färdiga siffror, menar Carolina. Vi tycker att det är viktigt att våra kunder och efterföljande led i kedjan har tillgång till trovärdiga och jämförbara värden, så frågan är högt prioriterad. Därför är vårt mål att så snart som möjligt kunna publicera klimatsiffror för våra foder enligt de överenskomna principerna.


Taggar: , , , , ,

Kategorier i: , , , , ,