Tänk annorlunda & skapa mervärde

Det är med andra ord jag kan inleda denna ledare, jämfört med förra året samma tid: goda skördar, goda kvaliteter (Brasklapp: åtminstone i skrivande stund). Framförallt på våra breddgrader. Det är glädjande för oss som arbetar i den agrara näringen; för de lantbrukare vi arbetar tillsammans med och de leverantörer vi samarbetar med. Vi behöver positiva signaler, vi behöver arbetsro, vi behöver pengar in i branschsystemen för att kunna utveckla och lyfta näringen ytterligare snäpp för att stå rustade för framtiden.

För att kunna erbjuda våra kunder det allra bästa för sin verksamhet, behöver vi besitta kompetens, vi behöver vara alerta, vi behöver kunna presentera produkter som skapar värde. I vår koncern är detta en motor: att skapa värde för lantbruket. Då måste man också våga tänka annorlunda, inte gå i andras ledband, utan göra saker som innebär innovation, som gör skillnad i vardagen. Vi utmanar oss ständigt inom vår koncern, av nödvändighet. Annars hade vi inte varit kvar på marknaden. Det är vad vi skapar för mervärde för våra kunder, som betyder något i slutänden. Titta på reportaget från Själland här i Tidningen, om Martin Sortkilde som har utnyttjat Risk Management med hjälp av DLGs säljare – det gav honom ytterligare 100 000 DKKs vinst förutom det han tjänade på själva spannmålen. Det är pengar som man kan satsa vidare i att utveckla verksamheten.

Lantbruksbranschen har varit stadd i förändring sedan dag 1. Allting förändras. Om man tror att man kan göra på samma sätt, som alltid, då blir man inte långvarig. Det är bara att titta på historien. Det vet du som är lantbrukare, och vi som är handelsföretag. Livsmedelproduktion förändras. Med teknik, med ny kunskap och inte minst: med efterfrågan. Människor efterfrågar andra saker idag, än för 20 år sedan, eller för den delen 10 år sedan. Det här inverkar på allas vår verksamhet, vi som arbetar med livsmedelsproduktion. Det hjälper inte att sticka huvudet i sanden. Man måste titta på vad som är förnuftigt, och hur vi bäst möter denna efterfrågan. Idealism räcker inte långt. Det måste finnas lönsamhet. Men finns det lönsamhet, då ska vi dit.

En marknad är inte heller en. Den är flera. Det handlar om såväl bulkproduktion, som nischproduktion. Och allt däremellan. Tillsammans med våra koncernvänner och dig som brukar jorden, lyssnar vi på efterfrågan, och dryftar vi hur vi bäst möter förändring och utveckling. Det är vår gemensamma uppgift – och vilken uppgift det är!

Livsmedelsbranschen är den viktigaste av branscher, en vi har ynnesten att få verka i. Nu välkomnar vi en spännande höst, med många affärsmöjligheter!

Carsten Klausen – VD
carsten.klausen@svenskafoder.se


Kategorier i: , ,