Leveransvillkor centrallager

Leverans- och försäljningsvillkor för produkter för Svenska Foders Centrallager i Hällekis

Gäller from:2022-04-04

Kundservice
Måndag – fredag: 08.00-16.00

Ordertelefon
020-83 00 00

Ordermail
order@svenskafoder.se

__________________________

Kvalitet i alla led

Till grund för vår verksamhet ligger en målsättning om att alltid erbjuda våra återförsäljare ett säkert och professionellt distributionssystem. Detta innebär att vi tar ansvaret för att order korrekt registreras, transportplaneras, packas och levereras. Med stor respekt för de olika leden i varje produkts väg från producent till slutförbrukare är vi måna om att ständigt förbättra våra rutiner. En väl utvecklad logistik underlättar i vår gemensamma planering och är en förutsättning för att våra produkter kan hålla en utlovad och förväntad kvalitet ända fram till konsumenten.

Leverans via turbil

Vår distribution baseras på leveranser från vårt centrallager i Hällekis till av kunden angiven leveransplats. Vi distribuerar till våra drygt 200 återförsäljare och till ett stort antal lantbrukare via logistiksystem med transportbilar som regelbundet kör fasta turer. Samtliga turbilar genomför själv lossning med kran/påhängstruck eller baklastare. Svenska Foder ansvarar tills att godset är avlastat från fraktbilen till placering i anslutning till fraktbilen. Vi kan ej åta oss vidare förflyttning in i byggnader alternativt lager. Avvikelser kan förekomma då ekipage utan kran/påhängstruck eller baklastare kommer att användas, dock kommer vi alltid att avisera det i så god tid som möjligt för att minimera störningar och finna lösningar.

Mottagningsförhållanden

Ett grundläggande krav för att kunna minimera utleveranskostnaderna är att vi enkelt skall kunna framföra ett ekipage på 24 meter till avlastningsplatsen. När vi inte kan framföra bil och släp drabbas vi av extra stoppkostnader ex. i form av överlastningar. Minimikrav på lossningsplats för enhetstaxa 1 baseline:

 • Fri höjd 4,5 m
 • Vägbredd 3,0 m
 • Vid vinterväglag skall framfartsväg vara plogad och sandad
 • Vägbanans bredd skall vara minst 7 m i 90º sväng
 • Bärighet för 10 tons axel, 18 tons boggitryck
 • Vändplats 25 m/10 m i ytterdiameter/innerdiameter. Alternativt inbackningssträcka på minst 25 m. Inbackningssträckan skall vara minst 5 m bred med 12 meter bred anslutning.
 • Kran alternativt truck skall kunna användas vid lossning
 • Belyst lossningsplats. Ordermottagaren skall förvissa sig om ovanstående krav på avlastningsplats är uppfyllda för korrekt fraktsättning. Säljare skall vid försäljning till ny kund förvissa sig om ovanstående krav på avlastningsplats är uppfyllda för korrekt fraktsättning samt rapportera detta till ordermottagare.

Order

Vi tar emot din order under kundtjänst öppettider via telefon eller genom vårt beställningsformulär på Mina sidor. Order skall vara oss till handa senast kl. 13.00 orderdagen. Orderdagarna är ortsberoende och ett specificerat turbilsschema finns aviserat på Mina Sidor. Helgdagar som infaller på vardagar innebär förändringar i order, lastning och leveransdagar. Svenska Foder aviserar ändringar kring helger.

Fraktsatser

För samtliga leveranser med turbil tillämpas frakttaxa enligt nedan förutsatt att minimikraven på avlastningsplatsen enligt ovan är uppfyllda.

Styckegods

Leverans Baseline: För leveranser med total vikt över 1 000 kg debiteras en subventionerad fraktsats, s.k. Enhetsfrakt om 690 kr per sändning. För leveranser med totalvikt under 1 000 kg debiteras 850 kr i fraktkostnad.

Order som läggs efter orderstoppet men skall hanteras innan nästa turbil debiteras 990 kr.

Restorder

Vid tillfällen där en produkt är restnoterad kommer övriga orderrader att levereras som normalt. Restnoterade artiklar kommer att levereras med ordinarie turbil så fort varan åter finns i lager. Ev restnotering informeras på orderbekräftelsen. Om du som kund vill avaktivera möjligheten att restade artiklar levereras per automatik, kontakta kundtjänst. När ovanstående situation uppstår försöker vi i samråd med våra återförsäljare informera om situationen och om möjligt hitta goda alternativa lösningar. Vi arbetar för att dessa situationer i möjligaste mån ska undvikas.

Anmärkning på leverans eller faktura

Gods och emballage ska kontrolleras av mottagaren vid leveransens ankomst. Anmärkning på leverans ska lämnas senast 8 dagar från leveransdatum. Kontakta Kundservice för vidare utredning.

Reklamation

Reklamation av varor ska ske inom 8 dagar efter leverans. Vid reklamation på varor från Svenska Foders Centrallager använd blankett: Reklamation ÅF; finns på www.svenskafoder.se/login. Maila filen tillsammans med bilder på reklamerade varor till er ansvariga säljare för respektive område:

Uppgifter som ska anges:

 • Artikel samt artikelnummer
 • Datumstämpel på säcken
 • Vilken typ av skada, mögel osv.
 • Leveransdatum
 • Fakturadatum
 • Kundnummer, Kunduppgifter

Faktura och betalningsvillkor

Prissättning för fakturerat pris sker enlig ordertillfällets gällande prislista för planerad leveransdag. Anmärkning på faktura ska lämnas senast 8 dagar från fakturadatum. Kontakta Kundservice för vidare utredning. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodag debiteras gällande dröjsmålsränta med för närvarande 12,5 %.