Marknadsorientering 3 september

Rapsskörden är nära på att vara färdig i Europa, i norr har vi upplevt varmt och torrt väder i början av skörden, som gav fina och torra frö. Från början av augusti och ett par veckar fram, blev det dock präglat av ostadigt väder, där det blev skördat sporadiskt mellan byarna, vilket ledde till lite högre fuktighet i fröerna.

Den stränga situationen i EU är fortsatt positiv för rapspriset och ger fortsatt de europeiska lantbrukarna incitament till att förvänta högre priser för försäljning.

Import av ukrainska rapsfrö dämpar de stigande priserna något. Den ukrainska rapsen skörden beräknas bli omkring 20 % större än förra året och skulle därmed kunna ge Ukraina möjligheter för export på 2,6 – 2,7 miljoner ton rapsfrö . Från mitten av juli till mitten av augusti har Ukraina exporterat 1,5 miljoner ton.

Fokus är nu på den kanadensiska canola och australiskt rapsfrö, där det också förväntas att det skulle importeras till EU.

Etableringen av skörd 2020 är i full gång i Europa, med bättre förutsättningar än förra året.

Korrelerande marknader

Orkanen Dorian är i skrivande stund på väg mot USA, men marknaden förväntar minimal effekt på sojaarealen, där det är mer fokus på temperaturen den kommande perioden, där kallt väder kan skada blomning och därmed utbytet.

Sojaoljan stärks efter att den amerikanska administrationen annonserat att de tittar på initiativ för att stötta bioetanolproduktionen. Ökad efterfrågan på palmolja.

Råolja och valuta

Handelskrig och sjunkande tillväxt i världsekonomin pressar råoljapriserna men amerikanska sanktioner mot Iran och Venzuela kan stödja priset.

Stigande osäkerhet i Euroområdet ger svagare EUR/USD – gick i fredags under 1100 som är lägsta nivå sedan 2017

Förväntningar

Med den utbud/efterfrågans-situation vi har i EU för skörd 2019 är det svårt att se varför priserna skall falla. Men med högt tempo på importen, läggs lock på prisstegringarna.

Friskrivningsklausul: Informationen i denna marknadskommentar är utarbetad av DLG som inte påtar sig något ansvar för eventuella transaktioner som utförs på grundval av informationen – även vid de tillfällen då det gäller eventuella fel eller utelämnad information. Marknadskommentarerna speglar DLGs bedömning vid en viss tidpunkt, och denna bedömning kan därefter ändras utan föregående meddelande. Kommentaren ska inte tolkas som ett erbjudande eller en rekommendation för köp eller försäljning.


Kategorier i: ,