Nu är den här – Nytt & Nyttigt Växt/Spannmål/Grovfoder inför vår 2023!

Utan satsning, ingen kvalitet

Odlingsmässigt hade vi vädret med oss under 2022. Fina skördar, på många håll även goda kvaliteter. Det är glädjande ett år då priserna nått sällan skådade höjder. Såväl spannmåls- som gödningspriser. Det vi ska ta med oss in i nästa år är att man inte sparar pengar på att dra ner på givorna. Snarare tappar man intjäningen, och det är däri man verkligen kan nå de riktiga höjderna. Gör rätt insats i rätt tid. Och välj ditt sortmaterial på så vis att det levererar bäst. Därför bör du vara tidigt ute och gör din beställning för våren. Broschyren är full av sorter som vi slår ett slag för. Dessutom skapar vi förutsättningar för att din vallskörd tas om hand med rätt ensileringsmedel, lagringstabil emballering för bästa resultat. 


Taggar: , , , , , , , , , , ,

Kategorier i: , , , , ,