Ny broschyr om Höstutsäde 2021

Smartaste valet vinner – vi kan hjälpa till!

Det är en märklig tid vi lever i. Mitt i det vi kallar Coronakrisen, där samhället stannat av inom många sektorer, har lantbruket arbetat på i stort sett som vanligt. Det visar med önskvärd tydlighet hur livsviktig vår bransch är. Maten måste produceras. Viktigt är att vi med restriktionerna i samhället fått en spotlight på hur viktig den inhemska produktionen faktiskt är, en spotlight som vi ska dra nytta av framöver.

Du som är lantbrukare har ett hedersyrke, en uppgift som är oumbärlig. Och vi, som är leverantör av de insatsvaror som krävs för att du ska kunna ta vara på din på mark på bästa sätt, känner oss stolta att få jobba i denna gemensamma sektor. De livsmedel som Sverige producerar håller en mycket hög standard. Du siktar hela tiden på att bli bättre, på att både optimera dina fält kvalitetsmässigt såväl som ekonomiskt och på så sätt bidra till säkra och hållbara livsmedel i Sverige – och det vill vi gärna hjälpa dig med. Smartast val vinner!

I denna broschyr kommer du hitta allt du behöver för göra just det. Det gäller alla delar i ditt växtodlande. Från utsäde till gödning, växtskydd mm. Rätt insatser för din odling är avgörande för resultatet. Se till att ditt utsäde och ditt frö får rätt förutsättningar redan från start. Vad har din jord för pH-värde? Nya forskningsrön menar att ett pH mellan 6,5-7 – alltså högre än man tidigare rekommenderat – ökar tillgängligheten av ett antal växtnäringsämnen. Att underhållskalka har därför en payback på knappa 1,5 år.

Så till vårt sortmaterial! I år ska du alldeles särskilt hålla ögonen på de starka nyheter vi presenterar. Höstvetesortimentet rymmer toppsorter inom flera segment. Nya högavkastande kvarnvetesorten Bright. Eller nya Terence som passar mycket bra till både Absolut Vodka, stärkelseproduktion och foderproduktion. Båda dessa sorter kan du använda tillsammans med vår riktigt tidiga KWS Ahoi – en perfekt förfrukt till höstraps!

Våra populäraste rapssorter får en riktigt stark utmanare i DK Exsteel – som visat på skarpa resultat under två års provning. En intressant uppstickare är V367 OL – som är en HOLL-sort (HOLL står för High Oleic, Low Linolenic) med extra bra fettsyrasammansättning. Sorten har en hög oljesyra, samtidigt som innehållet av linolensyra är lågt, under 3 %, vilket säkerställer att rapsolja som används för matlagning förblir stabilt under längre tid än vanlig rapsolja under uppvärmningen. Denna produkt kanske kan passa som konceptodling hos dig – hör med din säljare, redan idag!

Vårt mål är att du som växtodlare ska ha tillgång till det absolut bästa materialet från Europas växtförädlare. Inom DLG-koncernen har vi både tillgång till Sejet som bedriver egen förädling och Scandinvian Seed, som tar fram ett välbeprövat och anpassat sortmaterial för svenska odlingsförhållanden, med internationell kunskap. För att leverera en högklassig kvalitetsvara odlas och produceras vårt utsäde i Sverige – så långt de är möjligt. Det är viktigt för oss i Svenska Foder att känna trygghet med vårt sortmaterial och tillsammans med Scandinavian Seed och Sejet ger vi dig och svensk växtodling denna möjlighet. Vi har ett utsäde och ett varierat sortmaterial som garanterar kvalitet.

Tillsammans med dina erfarenheter och ditt kunnande skapar detta möjligheter för svenskt lantbruk. Gott rykte på världsmarknaden genererar fler och bättre affärer! Det ser vi till!


Kategorier i: , , , , , ,