Ny grisfodersäljare på Svenska Foder

Jag heter Jessica Clarito och har börjat som grisfodersäljare med utgångspunkt och kontor i Vara (Fodermix), där jag sitter tillsammans med Jörgen och Louise. Jag har tidigare jobbat under 9 år med grisproduktion, senast i en integrerad besättning med 450 suggor, där jag ansvarade för den dagliga skötseln och planeringen av produktionen. Jag tror jag kan bidra med både praktisk och teoretisk kunskap och ambitionen är att tillsammans med dig kunna hitta den bästa lösningen för ditt företag.

Stort djurintresse

Djurintresset är stort i hela familjen, så på fritiden ägnar sig dottern åt hästar och sambon är ute och fiskar. Jag sysselsätter mig gärna i trädgården eller försöker dressera hunden.

Det ska bli jätteroligt att få komma ut och träffa och arbeta med dig för att åstadkomma bättre resultat på gårdsnivå.


Kategorier i: , ,