Nya maltkornssorter för skördemottagning

Det är för väl att inte utvecklingen står still. Nu kan vi presentera två nya maltkornssorter för skördemottaning i Svenska Foder. Niklas Ingvarsson berättar mer.

-Vi har under många år haft en otroligt omtyckt sort i KWS Irina, säger Niklas Ingvarsson, ansvarig för Utsäde i Svenska Foder. Det har varit en fantastisk sort som visat på fin uthållighet och kvalitet. Men nu är det dags att fasa ut Irina och istället presentera två nya sorter, som vi tror kommer att generera lönsamhet för odlarna.

-Det handlar om sorterna Prospect och Laurete, fortsätter han.

Prospect – en vidareförädling

Prospect är en vidareförädling av Irina som korsats med en annan sort – för att ge en högre avkastning, och samma goda stråegenskaper som Irina.

-Strået är något längre än Irina, men det är fortfarande kort, säger Niklas. Och maltegenskaperna är exceptionella. Sorten är godkänd i det krävande Berlinerprogrammet, vilket indikerar på en stabil och bra sort. Den är också numera godkänd som maltkorn till Viking Malt.

Laurete – bra sort på torrare platser

Laurete är en sort som växer fort på marknaden ute i Europa. Den kommer också bli största maltkornssort i Danmark 2022.

-Laurete är en mycket högavkastande sort, som har ett längre strå, vilket därför kräver tillväxtreglering. Man bör också vara vaksam och inte odla sorten i områden där det finns havrecystnematod, eftersom den inte har nematodresistens.

-Om du däremot bor i försommartorra områden, och/eller har en hög kvävetillförsel som normalt brukar ge höga proteinhalter – ja, då är Laurete en bra sort, eftersom den håller en låg proteinhalt.

-Gör som alltid alltså, du känner dina marker, och placera rätt sort i rätt område, så får du bäst utväxling på din insats, avslutar Niklas Ingvarsson.

Svenska Foders Grundrekommendation

Vilken sort odlar du bäst var? Det är ju alltid kännedomen om den egna marken som påverkar. Men den generella uppfattningen från oss ser ut som följer:

Syd:                   Prospect

Väst:                  Prospect

Öst:                    Laurete


Kategorier i: , , , ,