Nya suggkoncentrat ger suggan de bästa förutsättningarna!

Strax innan sommaren 2020, lanserade Svenska Foder två nya suggkoncentrat: Suggmix Omega Sin 70 – ett koncentrat anpassat för dräktigheten – och Suggmix Omega Di 70 – ett koncentrat anpassat för digivningen. De båda koncentraten är en vidareutveckling av enhetskoncentratet Sugg Omega 70.  

Sugg Omega 70 var det koncentrat vi tog fram för den högproducerande, dräktiga och digivande TN 70-suggan, för att möta potentialen hos dagens genetik. I detta foder fanns även fiskfettsyror för livskraftiga smågrisar, hög aminosyranivå samt FiberBalans. Dessa fördelar finns även i de nyframtagna fodren.

Genom att erbjuda två koncentrat istället för ett, ger vi nu möjlighet att utnyttja suggans förmåga på bästa sätt, eftersom hennes näringsbehov under digivning respektive dräktighet ser så väldigt olika ut.

  • En digivande sugga ska ha ett foder som främjar mjölkproduktion och minimerar viktförlust. Det får hon med Suggmix Omega Di 70: ett näringsrikt foder med högt aminosyrainnehåll.
  • En dräktiga sugga ska ha ett foder med lägre intensitet som ger henne en bättre mättnadskänsla. Det får hon med Suggmix Omega Sin 70.

Rätt fiber till rätt sugga

En digivande sugga och en dräktig sugga har också olika fiberbehov. De fiber som man kan ge en dräktig sugga, vill man inte ha i lika stor utsträckning till en digivande sugga. Varför? Jo, där man önskar skapa en mättnadskänsla för den dräktiga suggan, vill man istället se till att den digivande suggan får i sig så mycket foder som hon behöver. Därför har vi i de nya fodren sett till att optimera fiberbalansen på suggans olika behov.

Rätt fiber handlar om att hålla en balans mellan smältbara och icke smältbara fiber i fodret – för att gynna såväl grisning, råmjölkskvalitet, mjölkproduktion och suggans generella välmående. Med Suggmix Omega Sin 70 och Suggmix Omega Di 70 har vi sett till att rätt fiber går till rätt sugga.

Fiskfettsyror för vitaliteten

Ett annat avgörande mål är att skapa bättre förutsättningar för smågrisarna att snabbt komma fram till juvret för att få i sig den viktiga råmjölken. Därför tillsätter vi fiskfettsyror till våra koncentrat. Fiskfettsyrorna påverkar smågrisarna redan i fosterstadiet och är gynnsamma för smågrisens vitalitet. Det ökar möjligheten rejält för att få pigga och starka grisar.

Utnyttja potentialen hos dina suggor, med våra nya Suggmixfoder.

För en effektiv och lönsam produktion – och en välmående sugga!

Läs mer om Grisfoder för suggor.


Taggar: , , , , ,

Kategorier i: , , ,