Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Avgörande kombination – bakterierna som förbättrar dina produktionsresultat

I förra numret av Tidningen berättade vi kort om Chr Hansens historik och hur vi som företag idag får ta del av den stora forskning som pågår runt om i världen. Med en vision som fokuserar på att utveckla naturliga ingredienser, samarbetar Chr Hansen med kunder och samarbetspartners för att hitta innovativa lösningar för att skapa produktivitet som gynnar alla – både djur, människa och jord. Tidningen åkte till huvudkontoret i Hoersholm i Danmark för att tala med Kristian Witt, global product manager och Giuseppe Copani, forskare inom innovationsavdelningen på Chr. Hansen – framförallt om den senaste innovationen, SiloSolve FC.

– Hoersholm är ett stort forskningscenter där en mängd företag arbetar med att utveckla och forska kring sina respektive områden, berättar Kristian Witt, global chef för de biologiska ensileringsprodukterna. Det är här vi utvecklat och förädlat våra produkter sedan 1987-1988.

– Chr Hansen är ett företag som menar att värdet av forskning är helt väsentligt för att på djupet göra nytta på marknaden. Majoriteten av våra produktinnovationer i bolaget grundar sig på produktinnovationer via bioforskning. För att tillföra reellt värde till marknaden, måste vi leverera produkter som på bäst sätt möter de utmaningar som producenter och lantbrukare har. Det är detta synsätt som drivit fram SiloSolve FC.

Chr Hansen har byggt upp ett bakteriestamsbibliotek genom åren. Detta är ett bibliotek som ständigt utvecklas och expanderar där det idag ryms över 28000 bakteriestammar. Det var från detta bibliotek där man hittade den kombination med unika egenskaper som fungerar så bra i SiloSolve FC.

– Det är just kombinationen av de två bakteriestammarna, Lactobacillus buchneri LB1819 och Lactococcus lactis O224, som inneburit den stora vinsten, konstaterar Guiseppe Copani när han visar runt i forskningslabbet. Kombinationen av bakteriestammarna innebar en snabb förbrukning av syret i ensilaget och förbättrade fermenteringen så att jäst- och mögeltillväxt bromsades.

Men hur de reagerar tillsammans kan man inte veta förrän man har testat det.
En spontan fermentering kan fungera bra om man väljer att inte använda någon typ av ensileringsmedel, berättar Kristian. Om man har tur. Men det kan också gå väldigt dåligt. Och olika delar i ensilaget klarar det här olika bra.

– När man använder våra biologiska ensileringsmedel, som SiloSolve FC så handlar det om en försäkran att kvaliteten på ensilaget blir mer jämnt. Det ger en stabilitet till din produktion, givetvis. Och eftersom det är slutresultatet som räknas, vad dina djur producerar, är det detta vi ska fokusera på.

Just detta minutiösa fokus på hur det faktiskt fungerar i praktiken, både i labbet och i fälttesten, gör att man får del av en sofistikerad forskning som ger resultat.


Kristian Witt, global product manager och Giuseppe Copani, forskare inom innovationsavdelningen på Chr. Hansen.

– Vårt nära samarbete med såväl samarbetspartners som lantbrukare, slutanvändare, ger förhanden en mer exakt funktion för våra produkter, säger Kristian Witt. Vi förstår att vår enda chans att behålla kunder och öka användningen av våra bakteriepreparat är att det levererar resultat.

– Med just SiloSolve FC märkte vi en direkt ökning av intresset för produkten så fort den lanserades, fortsätter Kristian. Vi hade hittat en produkt som levererade vad kunden önskade, som var stabil och säker – såväl i Nya Zeeland som i Finland och Sverige, Singapore och Sydamerika. Försäljningen växte väldigt snabbt. 2014 fick vi patent på SiloSolve FC, 2017 behandlades totalt 5,5 miljoner ton grönmassa av produkten.

– Och ökningen fortsätter – eftersom SiloSolve år efter år gör succé: Grovfoder av toppkvalitet med skydd mot varmgång, jäst och mögel – som minskar ts-förlusterna i din silo.
Och arbetet på Chr Hansen fortsätter med att försöka hitta nya bakteriestammar, som kan hjälpa lantbruket få ensilage som håller en god kvalitet ända till nästa skörd.

– Det är dialogen mellan forskningsvärlden och praktikerna ute på gårdarna som gör att vårt varumärke idag är så starkt. Det finns en trovärdighet i att vi baserar våra produkter på kunskap, forskning och försök

– Men hade vi inte haft en nyfikenhet för vad det ger för resultat i praktiken, då hade vi inte blivit långvariga, avslutar Kristian Witt.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: