Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Fjäderpennan Nr 3 2018

Förändringar inom fjäderfägruppen


Åsa Carlsson, produktchef Fjäderfä, fick en son i början av oktober. Åsa kommer vara föräldraledig fram till september 2019.


En nygammal herre träder åter in som produktchef Fjäderfä, Lasse Pettersson. Lasse kommer fortsätta arbeta för Vilofoss men kommer arbeta tre dagar i veckan för Svenska Foder under Åsas mammaledighet. Välkommen tillbaks Lasse!


Camilla Nyman, fodersäljare öst, som har varit mammaledig sedan oktober 2017 har valt att anta nya utmaningar. Camilla sista dag blev den 2 november 2018. Arbetet har påbörjats för att hitta en ersättare för Camilla. Tills vi har hittat Camillas ersättare så täcker vi övriga upp området Öst som innefattar Östergötland/Småland.


Hanna Johansson som gör ett gott arbete och visar stort intresse för sin roll som fodersäljare i väst, har från och med augusti 2018 fått en tillsvidareanställning. Hanna har haft ett vikariat sedan augusti 2017. Välkommen med som ordinarie säljare i teamet Hanna!


Ont om spannmål? Och vilken kvalitet?

Oavsett om du har ägg- eller matfågelproduktion så kan vi erbjuda dig olika foderkoncept baserat på vilken spannmålsnivå du önskar använda. Har du ont om spannmål och vill sänka din spannmålsinblandning jämt över året så att den räcker till nästa skörd? Eller föredrar du att använda en högre nivå spannmål och komplettera med färdigfoder om det behövs? Är du ägg-producent rekommenderar vi dig att fundera på detta i god tid innan du sätter in en ny flock. Blir din strategi att använda ett färdigfoder under en period så är vår rekommendation att färdigfodret används i början av produktionen för att sedan successivt gå över på ett koncentrat. Har du matfågelproduktion så kan du välja mellan olika vetekoncept som ger skillnad i den totala åtgången av vete. Naturligtvis kan du även välja ett färdigfoder. Diskutera gärna med din säljare vilket koncept som passar dig bäst!

Kvaliteten på spannmålen varierar ganska kraftigt i landets olika delar. I västra Sverige ser det ut som om vetet har en bra kvalitet, medan det i delar av östra halvan av Sverige ser ut att variera mycket. I det området är det också en hel del brådmogen spannmål som har ett högt eller varierande tal för viskositet. Och viskositet är som bekant ett uttryck för att kycklingens tarm lätt kan bilda skum och avföringen blir blöt. Med våta ströbäddar som följd. Vid såna tillfällen kan det va skäl att använda ett program med lägre veteinblandning eller helt gå över till färdigfoder.

Med den kraftigt minskade skörd per hektar förväntade sig de flesta människor att proteinhalterna skulle va ganska höga. Så blev inte fallet, fastän man kan sammanfatta att proteinhalterna är klart högre än förra året. Så här ser råproteinhalterna ut i olika grödor baserat på analyser från Optilab, Svenska Foders analyslaboratorium, i våra tre regioner i landet:


Kycklingar
Ett ännu bättre startfoder!

Vi har under en period testat ett uppdaterat Kyckling Prestart ute hos några kunder. Detta har fallit väl ut och kycklingarna har upplevts bli mer jämna, då det har varit lättare att få med sig de små kycklingarna från starten.

Genom att få med sig alla kycklingar från början så ökar chanserna för ett bättre slutresultat. Vi har också kunnat se att den positiva starten haft positiv effekt på foderkvot och tillväxt ända till slakt. Kyckling Prestart som beställs från och med 1:a oktober har den nya sammansättningen.

Den viktiga starten!

  • Den första levnadsveckan utgör en allt större del av kycklingens liv eftersom slaktåldern sjunker.
  • En kyckling som hamnar efter under 1:a veckan har svårt att hämta upp detta senare
  • En jämn flock med bra produktivitet under första veckan kommer också visa ett bra resultat i slutet.
  • För att ge kycklingen en bra tillväxt krävs det att kycklingen snabbt kommer igång med att äta och dricka
  • Det krävs också att kycklingen har tillgång till ett näringsrikt och högkvalitativt startfoder som ger kycklingen bästa möjliga förutsättningar.
  • Det bästa sättet att öka produktiviteten är inte att få de som redan växer bra att växa ännu bättre utan att få med sig eftersläntrarna och öka jämnheten i flocken!

Fokus på mag- och tarmhälsa i vårt färdigfoder till kyckling!

En välfungerande muskelmage är en av de viktigaste parametrarna för att få en bra och funktionell mag- och tarmkanal. Detta är väldigt viktig för att kycklingen ska kunna utnyttja fodret så effektivt som möjligt och för att minimera risken för tillväxt av skadliga bakterier. Har man en välfungerande muskelmage så sjunker pH i denna och uppehållstiden i muskelmagen ökar. Det stimulerar matsmältningen och det låga pH minskar risken för att skadliga bakterier ska växa till. En välfungerande muskelmage gör också att flödet av foder ut till tarmen blir reglerat och därigenom minskar andelen substrat tillgängligt för skadliga bakterier.

Alla dessa parametrar är viktiga för att vi ska få en välmående kyckling som växer och utnyttjar sitt foder på bästa sätt.

För att få en välfungerande muskelmage är det dock viktigt att vi ger magen möjligheter att tränas. Det är som sagt en muskel och för optimal funktion så behövs träning och motstånd. Detta uppnås per automatik om kycklingarna har tillgång till hel vete på gården, då muskelmagen arbetar och stimuleras av de hela vetekärnorna. Det finns dock flera anledningar till att en del av producenterna föredrar att använda ett färdigfoder till sina kycklingar. Därför är det viktigt för oss att se till att även vårt färdigfoder bidrar till en väl fungerande muskelmage!
Sedan några månader tillbaka så innehåller allt vårt färdigfoder en grövre struktur i pelletsen just för att främja muskelmagens utveckling. Att detta ger effekt syns tydligt när muskelmagarna från olika kycklingar jämförs.


Kontaktpersoner inom fjäderfäfoder på Svenska Foder!


Joachim Brahce
Säljare & Försäljningsansvarig Fjäderfä
Säljområde: Skåne, Blekinge, Småland, Kalmar
Tel: 010-130 29 02


Hanna Johansson
Säljare Fjäderfä
Säljområde: Halland, Västra Götalands Län
Tel: 010-130 29 74


Thomas Hullberg
Säljare Växt, Fjäderfä
Säljområde: Sörmland, Närke, Östergötland, Västmanland
Tel: 010-130 29 06

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: