Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Flair – nytt vårkorn på marknaden

2019 lanseras Flair som ett nytt högavkastande vårkorn på den Svenska marknaden.

Utvecklingen att få fram en ny sort på den Svenska marknaden är en lång process. Det är årligen ett stort antal sorter som utvärderas och det är ett smalt nålsöga som sorten måste passera för att komma vidare i processen. I utvärderingen ingår allt från avkastning, sjukdomar, strå- och kärnegenskaper och det gäller att sorten presterar väl i samtliga dessa delar för att det skall kunna bli en marknadssort.

Flair har varit med i den Svenska officiella provningen sedan 2016 och årligen visar den sig ha en mycket hög avkastningsprofil. Den goda prestationen under de senaste årens stora årsmånsvariationer visar på en hög stabilitet vilket ger dig som odlare en extra säkerhet.

Flair betecknas som ett foderkorn med god kärnkvalitet, stärkelsehalt samt en bra rymdvikt. När det gäller proteinhalten är den likvärdig många nya högavkastande sorter generellt något lägre eftersom den höga avkastningsnivån resulterar i att kvävet späds ut i en större mängd. Den höga avkastningsnivån medför att man bör öka sin gödsling något för att få upp proteinhalten.

Sjukdomsprofilen ser bra ut och sorten innehar mlo- och nematodresistens ras 1-2. Mognaden i Flair får betecknas som medeltidig med ett kortare strå av goda kvaliteter.

Kortfattat är Flair sorten för dig som vill odla ett högavkastande foderkorn med goda kvaliteter.

Rekommendationer
Utsädesmängd:
Södra och mellersta Sverige: 350 grobara kärnor/m2

 

Bild på vårkornet Flairs avkastning

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: