Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Grisnytt Nr 3 2017

Skördetider

Även om förutsättningarna varit väldigt varierande och i vissa regioner besvärlig den senaste tiden börjar Spannmålsskörden närma sig slutet.

Hittills har skörden varit normalt till god och kvaliteten mycket bra. Proteinhalterna i det fodervete och foderkorn som Svenska Foder hittills mottagit ligger mellan 9,5 och 10,5 % per kg vara (0,86 ts). Detta är normalt eller något över normalt. Trots mycket regn i vissa områden ligger vattenhalterna på rimliga nivåer (15–17,5 %). Hittills har DON-nivåerna också varit låga. Om det ostadiga vädret fortsätter ökar däremot risken för DON avsevärt. Det kan vara läge att vara uppmärksam på partier som skördats senaste tiden och framöver.

För er som har spannmål för eget foder skulle jag rekommendera att skicka in prover för DON-analys på vete- och havrepartier som skördas framåt. Glöm inte halmen. Partier infekterade med mögeltoxiner kan orsaka stora störningar framförallt i suggbesättningar. Var uppmärksam och analysera misstänkta partier!

I detta nummer kan ni läsa om hur ett representativt spannmålsprov tas ut, GainMax samt marknadskommentarer av Pontus.

Försäljningschef Svenska Foder

Olof Månsson
Produktchef Grisfoder


Provtagning av ny Spannmål

Spannmålen utgör en stor del av foderstaten och även om det främst är en ”energigröda” så spelar också proteinet roll!

Ungefär 50 % av proteinet i ett grisfoder kommer ifrån spannmålen. Fel proteinvärden på spannmålen innebär att fodret blir felkomponerat och att grisarna inte producerar som förväntat.

Vi på Svenska Foder analyserar vart parti råvaror som går in i foderproduktionen och optimerar våra foderrecept efter det. Det är dock minst lika viktigt för Er som använder egenproducerade foderråvaror att analysera dem, det gäller så väl spannmål som eventuella proteingrödor så som åkerböna och ärter. Ett viktigt led i detta är att ta ut representativa prov så att rätt värden kan läggas in i optimeringen.

Här följer några tips för hur representativt prov tas ut:

  1. Ställ en hink per foderråvara där den lossas.
  2. Tag en handfull råvara från vart lass och lägg i hinken.
  3. När skörden är slut för respektive råvara blanda innehållet i hinken omsorgsfullt. Ta därefter ut minst 8 små delprover, lägg i en ny hink och blanda dem.
  4. Ta ut ett prov på minst 200 g och lägg i en väl märkt provpåse.

Det bästa är om representativa prover kan tas på den torkade varan. Om proverna tas på otorkad vara är det viktigt att korrigera vattenhalten när värdena sedan ska användas i optimering.

Se också till så att spannmålen som lagras in inte är för blöt eller varm. Blöt och varm spannmål gynnar mögeltillväxt och resultaten i stallarna försämras. Innan ny spannmål alternativt foder lagras in är det också viktigt att aktuella silos är kontrollerade och rengjorda.


Bild på logotype Utnyttja potentialen

Smårisar på ett podie

GainMax – Utnyttja potentialen

Dagens tillväxtgrisar och slaktsvin har mycket hög tillväxt-potential. Utnyttjar du den?

GainMax är verktyget som ger dig som slaktsvinsproducent möjlighet att med stor noggrannhet följa tillväxt, foderförbrukning och fodereffektivitet i din besättning, vecka för vecka. Verktyget bidrar till att öka fokus, ge beslutsunderlag för att bättre utnyttja potentialen och därmed förbättra resultatet på sista raden.

Med hjälp av GainMax kan du arbeta systematiskt. Du ser snabbt och enkelt konsekvenserna av foderbyten eller av sjukdomar och andra störningar i besättningen. GainMax kan också användas som ett verktyg för dokumentation av resultat efter gjorda förändringar. Perfekt för dina medarbetare. Det gör det lättare för dem att se vinsterna i sitt arbete.

När du använder GainMax får du:

Information i realtid om tillväxt, foderförbrukning och fodereffektivitet.

  • Beslutsunderlag för att bättre utnyttja potentialen.
  •  Snabba svar på ändringar i foderstrategi eller management.
  • Engagemang och motivation för dig och dina medarbetare.

Svenska Foder erbjuder dig som är foderkund tillgång till GainMax.


Marknadsorientering – Proteinråvaror

Av Pontus Eriksson, inköpschef råvaror

Bild på en hand som håller i sojabönor

Sojapriset steg i början av sommaren efter att vädret varit negativt i USA, CBOT steg cirka 50 $/ton på ganska kort tid. Detta på grund av att marknaden spekulerade i om den kommande skörden tagit skada. Det är ganska vanligt under denna årstid. Vädret blev sedan mer gynnsamt och fram tills i dag har trenden varit sjunkande priser.

Under denna nedgång har det varit lite upp och ner men ju längre tiden går ju mindre skada kan vädret orsaka skörden. Nu är den så kallade vädermarknaden mer eller mindre över.

Problemen i Texas med storm och otroliga vattenmängder har inte påverkat sojamarknaden då detta inte är ett sojaområde. I väderprognosen finns dock andra orkaner som skulle kunna dra in över sojaområden vilket skulle få effekt på priserna.

Fundamentalt, om man inte tar in väderrisken, så är det gott om soja i världen. I USA kommer lagren troligen fyllas på med en troligtvis stor skörd. Om det inte kommer andra överraskningar är därför risken för prisuppgång begränsad.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: