Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Grisnytt Nr 5 2016

ELMIA 2016!

Hösten har kommit och skörden är bärgad kanske finns
då lite mer tid att förkovra sig i Grisnytt. I detta nummer kan ni läsa om det aktuella läget på spannmåls och
proteinmarknaden samt om Svenska Foders nya foderkoncept till suggor, Suggfoder 70 serien.

Försäljningschef Svenska Foder

Olof Månsson
Produktchef Grisfoder


Suggfoder 70 serien

Svenska foder lanserar nu ett nytt foderkoncept till suggor, Suggfoder 70 serien är utvecklad för att ge TN70 suggor, som nu på allvar har slagit igenom i besättningarna runt om i Sverige, optimala förutsättningar att producera efter sin genetiska potential. Fokus ligger på Fiberbalans och aminosyranivå samt fiskfettsyror. Serien innehåller allt från grisningsfoder, digivningsfoder och dräktighetsfoder till koncentrat och premixer.

Särskilt stolta är vi över Sugg Prep 70 ett fiber koncentrat för användning runt grisning. Användningen ger en skonsam övergång mellan dräktighet och digivning samt underlättar grisningen.

Med en hög aminosyranivå i digivningsfodret ökar mjölkproduktionen vilket leder till tyngre grisar vid avvänjningen. Dessutom tappar suggorna mindre i vikt trots den högre mjölkproduktionen. Med bättre hull blir också brunsten bättre. Det ger också goda möjligheter till en större efterföljande kull. Detta har vi arbetat med även tidigare, men har nu ökat mängden aminosyror för att matcha avelsmaterialets potential.

Fiberbalans i fodret är däremot ett nytt koncept som vi utvecklat gemensamt i DLG-koncernen. Här handlar det om att hålla en balans mellan smältbara och icke smältbara fiber. Vilken fiberbalans som är optimal skiljer sig mellan suggans olika stadier. Fiberbalans i dräktighetsfodret ger bättre mättnadskänsla och lugnare suggor. I Digivningsfodret medverkar fiberbalans till bättre råmjölkskvalitet, högre mjölkproduktion och samtidigt bättre kvalitet på mjölken samt ett välmående som gagnar smågrisproduktionen totalt.

Optimal Fiberbalans runt grisning handlar framförallt om att ge suggan en skonsam övergång mellan dräktighet och digivning samt att underlätta grisningen. När suggorna slutar äta kring grisningen tappar de i energi. Att då ge dem ett grisningsfoder med rätt fiberbalans (långsammare energi), innebär att de får energi att orka med grisningen. Det faktum att suggorna ofta får förstoppning kring grisningen skall inte heller inte underskattas. Med fiberbalans i fodret uppnås en jämn magtarmrörelse. Mer energi till grisning och mindre förstoppning ger ett snabbare grisningsförlopp och färre dödfödda grisar. Försök visar att med rätt fiberbanans i grisningsfodret kan 1 gris per kull räddas!

Du kan hitta en översikt över Suggfoder 70 serien här.

Målsättningen med Suggfoder 70 serien är klar

– Vi förväntar oss en gris extra per årssugga!

Elmia

Kom till vår monter på Elmia så berättar vi mer!
Vi ses i monter MG01:27!


Marknadsorientering – proteinråvaror och spannmål

Proteinråvaror

Pontus Eriksson, inköpschef råvaror

Sojaskörden är i full gång i USA och de siffror som kommer blir bara bättre och bättre. Avkastningen är på rekordnivåer och logistiken som var ett problem förra året fungerar utan problem vilket gör att priserna är under press. Även sådden i Brasilien har startat på ett utmärkt sätt med gynsamma förhållanden.

Dessa faktorer är inräknade i dagens pris nivåer. Hög produktion och stora lager gör att priserna förnärvarande är i en svagt fallande trend. Det som kan orsaka en vändning av marknaden är väderfenomenet La Niña som kan resultera i lägre skördar i Sydamerika.

På det globala planet så är det ingen brist på soja så vi förväntar oss, med nuvarande förutsättningar, att sojan kommer handlas på omkring dagens nivåer framåt. En osäkerhetsfaktor är dock hur USD/SEK utvecklar sig.

Spannmål

Per-Arne Gustafsson, spannmålschef

Den svenska spannmålsskörden är nu avklarad. Skörden är mindre i år än förra årets rekordskörd, men med betydligt bättre proteinhalter i all spannmål.

Mellansverige, framför allt östra delen har fått bäst avkastning per hektar. Tuffast har det varit för oljeväxter i södra Sverige där i flera fall skörden är halverad mot 2015.

Vi räknar med en stabil marknad som går i sidled resten av 2016. Efter årsskiftet finns det en större risk, för något ökade spannmåls priser.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: