Search
Close this search box.

.

.

KWS Irina levererar alltid

Maltkornssorten KWS Irina har snabbt etablerat sig på den svenska marknaden och efterhand framgångsrikt kunnat visa på sina fördelar under de mest skiftande betingelser. Sorten är säker för odlaren både i odlingen och vid försäljningen av maltkornet. Kvalitetsegenskaperna i KWS Irina är utmärkta, sorten uppfyller helt och hållet mälteriers och bryggares högt ställda krav. Betalningsgrundande parametrar som proteinhalt och sortering (andelen kärnor över 2,5 mm) vilka betyder mycket för lantbrukarens avräkning är säkra och ligger väl inom det bäst betalda intervallet.

Avkastningsmässigt är Irina uppe bland de bästa sorterna, även om den inte ger den absolut högsta avkastningen varje år. Sorten befäster sin ställning genom att år ut och år in avkasta mycket konstant. Det är en värdefull egenskap som inger förtroende för en sort.

– Visst kan det vara spännande att försöka pricka den absolut högst avkastande sorten i odlingen – men det viktiga på totalen är ändå att man får en odlingskalkyl som håller, säger Niklas Ingvarsson. Det ser Irina till.

Så hanterar du Irina – tips för sådd och insatser

Sådd

  • Utsädesmängden kan vara 25-30 plantor/m2 lägre än andra sorter
  • Anpassa utsädesmängd efter jordmån

Växtnäring

  • Kombigödsla 100-120 kg N som NPKS
  • Komplettera eventuellt 20-40 kg N vid bestockningsfasen

Växtskydd

  • Bevaka särskilt kornrost i DC 37-49
  • Enstaka år kan sköldfläcksjuka behöva bekämpas i DC 32-39
  • Tillväxtreglering behövs som regel ej på grund av ett mycket starkt strå
  • KWS Irina kan vara något ljusare i färgen än andra sorter. Detta är normalt-men följ upp kvävetillgång och eventuellt manganbehov
  • (KWS Irina är resistent mot mjöl- dagg)
Niklas Ingvarsson
Produktchef Utsäde och Frö

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: