Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Marknadsorientering Spannmål 6 mars 2019

Vete på Matifbörsen har kommit ur sin långvariga koma

Efter att ha varit i ett komaliknande tillstånd under ett halvt års tid, har vi återigen livstecken från Matif-börsen. Februari månad bjöd på förändring av denna bild och den senaste månadens tid har priset på börsen på gammal skörd fallit med cirka 8 %, medan ny skörd har sluppit undan med ett prisfall på cirka 4 %. Som vi tidigare nämnt fick vi under en lång period flera skilda signaler, där varje signal omöjliggjorde förutsägelser av prissvängningarna. Var går vi nu då?

Vädret jorden om

Det mesta av Europa har hittills sluppit igenom en relativt mild vinter, och vi har i stort sett inga rapporter om utvintringsskador. Sådden av vårgrödorna är i full gång och Frankrike har den 4 mars meddelat att sådden av vårkorn nu är klar. Det är två veckor tidigare än förra året. I England är 50-60% av vårkornet sått och Tyskland har sått cirka 40-50%. Längre norröver i Skandinavien, Polen och Baltikum är sådden ännu ett par veckor från att ta fart.

I Ukraina har sådden av vårgrödorna inletts cirka en månad tidigare än normalt, och det milda vädret i februari har också gett möjlighet för att halvdelen av vintergrödorna redan nu har fått gödning. Just nu finns inga bekymmer men man kommer att vilja ha vatten under mars månad.

Det finns en ökad oro när det gäller de vädermässiga förhållandena i USA, nu när vårsådden står för dörren. I den nordliga delen av Mellanvästern är det fortsatt kallt, snö täcker markerna, och det är mer snö på gång under de kommande 2 veckorna. Om det kalla vädret får konsekvenser för vårvetearealerna, och eller om det kan förändra fördelningen av majs- och sojaarealerna, är det för tidigt att spå om. Soja kan sås lite senare än vete. Kanada är långt från start.

I Australien har man bekymmer av torkan, och El Niño fyller rubrikerna. Australiska meterologer värderar att det finns en 50 procentig risk att El Niño kommer att utveckla sig ytterligare under hösten och vintern på de sydliga halvklotet. Det är dock inget regn i sikte. Först reducerade torkan i betydlig grad produktionen under den senaste skörden, och den har nu bitit sig fast, där det australiska höstarbetet nu tar sin början. Det är stor risk för att det betyder en kraftig reducering av de australiska vetearealerna.

USA-Kina rapporterar att man är närmare ett handelsavtal

…men, men, men, det finns ännu inget konkret. Dessvärre finns det bara tweets och obekräftade rykten som präglar nyhetsbilden.

US-dollarn är stärkt gentemot Euron

En amerikanska dollar kostar nu 9,23 kronor, vilket på papperet hjälper till med europeisk spannmålsexport något, och vi ser också lite mer medvind när det gäller EU: s veckovisa exporttillfällen.

Saudiarabien har köpt europeiskt vete

Saudi har i veckan köpt 625 000 ton vete och det förväntas att det skall levereras från Tyskland och de baltiska länderna.

EU-kommissionen har nyligen släppt utsikter för spannmålsproduktionen 2019

Produktionen av kvalitetsvete under 2019 sätts till 140,8 miljoner ton, vilket är 12,1 miljoner ton mer än i 2018. Vetexporten nästa skördeår uppskattas till 25 miljoner ton mot 18 miljoner ton under aktuellt skördeår. Produktionen av vinter- och vårspannmål uppskattas till 60,2 miljoner ton, ca. 4 miljoner ton mer än skörden 2018. Majsproduktionen uppskattas till 68,4 miljoner ton som är i stort sett oförändrad sedan hösten 2018.

Fortfarande en oklar bild

Vi har med andra ord fortfarande åtskilliga motstridiga signaler, där varje signal problematiserar en saklig förutsägelse av prisutsikterna. Vi dristar oss dock till att tro på en stabilisering av priserna under den kommande perioden.

 

Friskrivningsklausul: Informationen i denna marknadskommentar är utarbetad av DLG som inte påtar sig något ansvar för eventuella transaktioner som utförs på grundval av informationen – även vid de tillfällen då det gäller eventuella fel eller utelämnad information. Marknadskommentarerna speglar DLGs bedömning vid en viss tidpunkt, och denna bedömning kan därefter ändras utan föregående meddelande. Kommentaren ska inte tolkas som ett erbjudande eller en rekommendation för köp eller försäljning.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: