Search
Close this search box.

.

.

Oryx och Skye räddar din ostadiga höst

Eftersom hösten 2017 har varit väldigt besvärlig (kyla, regn och sen säsong) i vissa områden – rådgivare talar om att bara 50 till 75 procent av den planerade höstsådden har kunnat genomföras – känns det bra att kunna erbjuda en ny generation vårvete för den svenska marknaden.

WPB Skye och WPB Oryx, som båda introducerades i år, höjer båda två avkastningsnivån för vårveteodlingen i Sverige. Sorterna är förädlade av Wiersum, Holland och officiellt provade sedan 2013. Man har utfört cerealtekniska försök sedan 2015 och de har utvärderats för brödtillverkning under 2017 med goda resultat.

– När den som står i begrepp att uppdatera och omarbeta sin växtodlingsplan på grund av det besvärliga höstvädret, då tycker jag man ska slå ett öga på just Skye och Oryx. Gemensamt för dem båda är att mognaden är medelsen, tusenkornvikt hög och strålängden något kortare än normalt, säger Niklas Ingvarsson, Produktchef Utsäde och Frö i Svenska Foder.

Bestockningsförmågan är normal för de båda sorterna. Därför bör man följa de gängse utsädesrekommendationerna i sitt geografiska område. Det man ska tänka på är att sorternas höga avkastningspotential ger en lägre proteinhalt i de officiella svenska försöken.

– I storskalig praktisk odling ligger utmaningen därför i att lyckas matcha kvarnens efterfrågade proteinhalt, fortsätter Niklas. Lösningen är att proteingödsla ordentligt. Vinsten om man sköter detta rätt är signifikant.

WPB Skye

Har avkastningsmässigt presterat något bättre i södra Sverige. Falltalet ligger på en god nivå och stråegenskaperna är tillfredställande. Sjukdomsprofilen är god med låga angrepp av bland annat gulrost och mjöldagg.

  • Södra Sverige
  • Högt falltal
  • God sjukdomsprofil

WPB Oryx

Övertygar avkastningsmässigt i mellansverige. Stråstyrka i topp kombinerat med hög stärkelsehalt. Mycket god motståndskraft mot mjöldagg.

  • Mellansverige
  • Hög stråstyrka
  • Stärkelsehalt

 


Niklas Ingvarsson
Produktchef Utsäde och Frö

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: