Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Se upp för sniglar – trots torka!

Torkan har haft ett bra grepp över stora delar av Sverige i år och det betyder att snigelförekomst har varit begränsad. Det betyder inte att de är utdöda, och när förhållandena återigen blir ideala för sniglar med fuktigt väder, kommer vi att se dem igen.

Sniglar bör du ha respekt för och förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite management:

  • Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling.
  • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns knutor som sniglarna lätt kan röra sig emellan.
  • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för knölig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning före kultivatorsådd kan reducera snigelrisken.

När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker. Sniglarna ska bekämpas tidigt. Det ger bäst kostnadseffektivitet. Vet du med dig att du har problem i vissa av dina fält, behandlar du tidigt, gärna innan uppkomst – särskilt om det förekommit angrepp på fältet tidigare år. Uppträder de plötsligt och du har missat att det finns en stor etablering, kräver det högre doser och upprepade behandlingar för att få bort sniglarna helt och hållet. Sniglarna bekämpas bäst då de fortfarande är små och få.

Den mest optimala bekämp-ningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.
Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för

Fakta om snigelpellets!

Pellets med innovativ teknik

  • Hårdpressade snigelpellets dammar minimalt vid hantering och ger mindre spill vid spridning
  • Snigelpelletsens enhetliga i storlek ger en jämn och bra spridning, även med arbetsbredder på över 24 m (beroende på utrustning)
  • Snigelpelletsen innehåller ett optimalt lockmedel för sniglar, och är också välsmakande och lätt att äta för alla arter av sniglar, och i snigelns alla utvecklingsskeden i livet, från ung till vuxen ålder
  • Snigelpelletsen är extremt regn- och mögelresistent och ger därför lång beredskap för reglering och skydd av grödan (så länge snigelpelletsen finns tillgänglig på marken)
  • Pelletsen är färgade och dimensionerade så att odlaren lätt kan upptäcka behov av förnyad behandling.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: