Search
Close this search box.

.

.

SiloSolve FC för ditt majsensilage

– Grovfodret är värdefullt för djuren och lantbrukaren, säger Eric Adseke. Genom att ta kontroll över ensileringsprocessen direkt, kan man nå målet med en syrefri silo snabbare och ett välkonserverat ensilage med ett minimum av förluster. Vid alla typer av ensilering sker ts-förluster. Förlorade näringsämne som tillexempel nedbrutet protein och lättillgänglig energi är exempel på ts-förluster. Förlusterna ökar igen när silon öppnas, något som brukar visa sig som varmgång.

– Ett välkomponerat ensileringsmedel som SiloSolve FC minskar förlusterna, både i starten av processen och efter öppning av silon, konstaterar Eric. Ts-förlusterna kan minska med 10-30 %. Det blir fler kilo kvar i din silo till utfodring.

– Jag rekommenderar SiloSolve FC som ett riktigt bra val av biologiskt ensileringsmedel till din majs, fortsätter Eric. Produkten ser helt enkelt till att ensileringsprocessen blir snabb och kontrollerad – något som säkerställer att ts-förlusterna minskar och att näringsämnena bevaras och förblir tillgängliga för djuren.

Tester visar att ensilering med SiloSolve FC förlänger lagringstabiliteten även vid tidig öppning av din silo.

Eric Adseke
FarmPack-säljare

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: