Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Spannmålsanalys

Snart är säsongen 2017/2018 slut och marknaden visar mer fokus på säsong 2018/2019. Marknaden generellt visar stort fokus på väder runt om i världen och oron för hur väderleken framåt ska påverka produktionen av vete och majs. Utbudet av majsen är mer påverkad 18/19 än vad den var 17/18. Marknaden inväntar därför mer gynnsamma förutsättningar för en bra skörd framåt. Samtidigt som oron i USA speglar uppgång på börserna oroar marknaden sig för situationen i Sydamerika där det går långsamt i Argentina och torkar spelar roll i Brasilien.

Sista tiden har det varit stort fokus på vetepriserna som har påverkats från USA där det har visat torka på många håll och ostadigt väder. Priserna på vetet har vänt upp en bit efter oro för det amerikanska vete men även oron för det ukrainska och ryska vetet.

Som en spegel av vetet har detta i viss mån även påverkat priserna på maltkorn som har gått upp en bit men sedan gått ned igen efter att oron har lagt sig och att större delar blivit färdig sådda under våren. Efterfrågan på maltkorn är inte stor i skrivande stund. Mälterier och bryggerier runt om i Europa är täckta till ny skörd. Med den större sådda arealen inför skörd 2018 talar för att det kommer finnas god tillgång på maltkorn så länge vi inte får justeringar i väder fram till skörd.

Priserna på rapsen fortsätter att pressas utifrån flöden av argentinskt biodiesel till Europa. Beslutet efter att tullen på biobränsle skulle tas bort till EU har importen öket vilket medför pressade priser på den europeiska rapsen.

Efterfrågan på havre av god kvalitet och färg efterfrågas i mindre utsträckning i Europa. Även här är många kvarnar täckta fram till ny skörd och priserna påverkas framåt mer utav den fluktuerande valutan än utbud/efterfrågan. Problem runt om gällande kvaliteten från skörd 2017/2018 har gjort att kvarnarna redan nu börjar täcka upp inför skörd 2018/2019 för att inte stå utan vara.


Per-Arne Gustafsson
Spannmålschef


Charlotte Lindén
Spannmålshandlare

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: