Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 1, 2018

Innehåll: Aktuellt i fält – Manganbrist i vårsäd bör förebyggas – Ärtvivel i ärtor, åkerböna och klövervall.

Aktuellt i fält

Det varma och torra vädret fortsätter. I sådana perioder skall man komma ihåg att oavsett vilka växtskyddsmedel man använder, så kommer det vara en viss risk för att det bränner. Spruta därför tidigt på morgonen eller sent på kvällen under dessa perioder, eftersom det ger minst risk för brännskador och bäst effekt för växtskyddsmedlen.

En av de växtskyddsinsatser som tränger sig på just nu är tillväxtregleringen, men överväg noga om grödan ska tillväxtregleras eller inte, eftersom all tillväxtreglering verkar otroligt kraftigt på torkstressade grödor. Speciellt råg och vallfrö är känsliga och vi har tidigare år sett exempel på stora förluster på grund av skadlig tillväxtreglering, men det kan drabba alla grödor.

Även i vårkorn kan tillväxtreglering verka för kraftigt under torra förhållanden och rekommenderas därför inte nu. Senare, när det förhoppningsvis kommer regn, kan sådana marker tillväxtregleras med antingen 0,4 Moddus M per hektar eller 0,2-0,4 l Cerone per hektar mot stråbrytning.

Gulrost

Fördelen med torrt väder är ett lågt svamptryck i spannmålen. Svampsjukdomar som septoria, sköldfläcksjuka, bladfläcksjuka och bomullsmögel har det tufft just nu. Därför är det mest gulrost, kornrost och brunrost som vi ska hålla ett öga på den kommande perioden, eftersom det varma vädret ger optimala betingelser för utveckling av dessa – som då bör bekämpas vid förekomst. På bilden ser man gulrost i Torp höstvete.

Vårsäden är ungefär i DC 20-43 och här finns inga svampsjukdomar att tala om ännu. Titta efter löss eftersom de har börjat att uppträda. Bekämpningströskel: 2-3 löss/strå eller löss på cirka hälften av plantorna. Står man inför andra körningen är bekämpningströskeln något lägre. Rekommenderad dos är 0,1-0,14 Teppeki per hektar. Höstvetet befinner sig i DC. 39-45 och det är tid att skydda flaggbladet. På grund av det låga smittrycket kan man gå ner i dos, men det skall behandlas och innan det kommer regn igen. Rekommenderad lösning är 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per hektar.

Röd vetemygga

I vetet kan det vara aktuellt att bekämpa den röda vetemyggan från begynnande axgång till begynnande blomning.

Angreppen kan variera mycket lokalt och främjas av torrt varmt väder. Därför kan det vara en god idé att sätta upp fällor i marken, när vetets flaggblad är framme. Bekämpningen rekommenderas när man har fångat över 120 vetemygg per dag. Bekämpningen utförs under perioden från begynnande utveckling till begynnande blomning med till exempel:

  • 0,3 l Fastac per hektar

eller

  • 0,15 l Mavrik 2 F per hektar   

Höstkornet är nu i DC. 51-61 och här bör den avslutande svampbehandlingen göras i höstkornets DC 39-59. Rågen är nu i DC. 59-69 och kan behandlas på samma sätt som höstkornet. Glöm inte att leta efter trips som bekämpas med 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F per hektar. Rågvete är i DC 47-65 och kan behandlas på samma sätt som höstvetet.

Utvecklingsstadier i Spannmål

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Vi ser dessvärre fortsatt en del manganbrist i vårsäden runt om i landet, och det torra vädret gör inte problemet mindre!

Manganbrist

Vårgrödorna kommer på flera platser i år att vara etablerade på jordar som är packade efter överkörningar under den blöta hösten och den stora mängden nederbörd som kom framförallt under vintern. Dock kan frosten ha mjukat upp jorden. Under alla omständigheter bör du ha fokus på att din vårsäd är välförsedd med både makro- och mikronäringsämnen för den korta växtsäsongen den har i år.

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptaget. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

  • 1,0 l Profi Mangan NOpr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

eller

  • 1,0-2,0 l Profi Basis Plus pr. ha. (89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l) 2-3 gånger

Profi Mangan NOinnehåller 235 g Mn pr. l och Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l. Både Profi Mangan NO3 och Profi Basis Plus kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel.

Ärtvivel i ärtor och åkerböner

Det mycket fina vädret har lockat fram ärtvivel i marken, så ärter, åkerböner och klöver skall hållas under uppsyn. Angränsande mark till en areal som det odlades ärter, åkerböner eller kanske klöver under 2017 bör denna areal prioriteras under markbesöken.

Ärtviveln älskar som sagt det varma majvädret, och vi har fått de första rapporterna om ”biljettklipp” i bladkanten på  trindsäden. Det är inte ärtvivelens bett i bladkanten som ger en nämvärd förlust, utan vivelns larver som senare gnager i de N-fixerande rotknölarna.

Bekämpningströskeln i ärter och åkerböner är ett gnag per planta i de tidiga tillväxtstadierna och tills plantorna är cirka 10 cm höga. I klöverodlingen är bekämpningströskeln 20% angripna plantor.

I ärter och åkerböner används:

  • 0,20 l Mavrik 2F per hektar

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: