Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 11, 2018

  • Aktuellt i fält
  • Ogräsbekämpning i höstsäd
  • Sortresultat i höstråg

Aktuellt i marken

Rapsjordloppa i höstraps

På vissa jordar ser vi kraftiga angrepp av rapsjordloppa i höstraps och speciellt på de jordar som är sådda sent (efter den 20 augusti). Kontrollera därför dina marker efter blad som är gnagda. Skadetröskeln är 5-10 procent bortgnagda bladarealer, fram till att rapsen har 4 blad.

Använd 0,2 l Fastac 50 EC per hektar.

Där det nu finns problem med rapsjordloppa, kommer det senare att vara nödvändigt att bekämpa rapsjordloppans larver. Tidpunkten för denna behandling är första halvan av oktober. Denna sprutning kan kombineras med Belkar, antingen genom att köra 0,4-0,5 l per hektar Belkar + 0,2 l per hektar Fastac 50 EC eller under den sista delade behandlingen med 0,25 l per hektar Belkar + 0,2 l per hektar Fastac 50 EC.

Fastac 50 EC får bara användas två gånger per år. Alternativt kan användas 0,2 l Mavrik per hektar. Mavrik får bara användas en gång.

Svamp i betor

Skall du leverera dina betor sist under kampanjen, kan det fortfarande vara relevant att bekämpa bladsvampar. Utöver mjöldagg har man också observerat betrost. För svampbekämpning har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts.

Svenska Foder rekommenderar 0,3 liter Tiro per hektar.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Sniglarna

Med en ökad fuktighet i jorden kommer sniglarna åter. Vi förväntar dock inte samma problem som förra året.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till anna föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt. Sniglarna är riktigt glada för råg, men äter också höstvete och höstkorn.

Ogräsbekämpning i höstsäd

Det är inga stora förändringar i förhållande till föregående år. Det har kommit en ny produkt på marknaden som heter Purelo som är en bladning av Roxy och Sempra.

1 l Purelo = 0,83 l Roxy + 0,028 l Sempra.

Lexus är har utgått, och det därför inte längre möjligt att köpa medlet, men vi förmodar, att det finns restlager som kan och skall användas under denna höst. Använd 5-10 g Lexus tillsammans med Roxy/Sempra-lösningen eller Purelo och få en god effekt på kornvallmo, spillraps, sparvnäva och renkavle. Ett eventuellt restlager får lagligt användas till den 13 december 2018 och härefter finns det ett förvarings- och användningsförbud.

 

Effekt-% av tankmix (dos/ha) 

Om effekten är under 80% är effekttalet markerad med rött

Tidig standardlösning

Standard lösning

Renkavle

Renkavle +
Rajgräs

 

          DC 00 –11                     

DC 00-13

DC 11-30

DC 12-15

1,0 l Roxy +

0,1 l Sempra

2,0 l Roxy +

0,1 l Sempra

3,0 l Purelo

0,5 l Event Super 1

0,4 l Vätmedel

0,1 l Sempra +

0,6 Atlantis OD 1

Snärjmåra

94

97

98

X

81

Våtarv

99

99

99

X

99

Baldersbrå

93

94

93

X

97

Blåklint

91

93

93

X

91

Raps

69

80

83

X

97

Åkerviol

98

98

98

X

98

Sparvnäva

77

77

72

X

79

Rödplister

97

98

98

X

99

Kornvallmo

72

77

75

X

90

Fältveronika

97

98

98

X

95

Rajgräs

63

85

90

X

94

Kärrgröe

35

65

74

92

85

Vitgröe

89

96

97

23

90

Åkerven

94

98

99

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Får inte användas i Höstkorn

Sortresultat i höstråg

Årets sortförsök i höstråg har nu publicerats på SLUoch de sorter Svenska Foder erbjuder har klarat sig fint.

 

A – B Omr. Skörd Kärne

15% vh.

Omr. D – F Skörd Kärne

15% vh.

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Herakles sH

5490

90

2

5730

91

4

KWS Livado H

7330

120

2

7370

117

4

 

KWS Livado – Hybrid (H)

KWS Livado – en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblanding av populationsutsäde krävs.

Herakles – Syntetisk hybrid (sH)

Vinterhärdig syntetisk hybrid höstråg. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: