Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 13, 2018

  • Aktuellt i fälten
  • Kerb Flo 400 i höstraps

​Aktuellt i fälten

Bladlöss

Det är väldigt olika hur många bladlöss som finns i höstspannmålen och med det goda höstvädret finns det anledning att vara uppmärksam de kommande veckorna också.

Bekämpning mot bladlöss görs om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna. Vi rekommenderar bekämpning med:

  •  0,20 l Mavrik per ha

En sprutning mot bladlöss och manganbrist går fint samman. Vi rekommenderar:

  • 1-1,5 l Profi Mangan per ha 1-2 gånger

Ogräs

Om du fortfarande har Lexus på lager, kom ihåg att det är det sista möjlighet för användning, eftersom det är förbjudet att använda och lagra efter den 13 december 2018. 10 g Lexus per ha + 0,1 l Vätmedel har ganska fin effekt på Renkavle, Åkerven, Baldersbrå, Gatkamonmill, Raps, Våtarv, Åker Förgätmigej, Lomme, Blåklint m.fl. Lexus blandas fint med Profi Mangan och Mavrik.

Kerb Flo 400 i höstraps

Kerb Flo 400 är ett måste i höstraps om du har problem med gräsogräs. Speciellt om du har Renkavle eller resistent gräsogräs. Om du har fröodling, måste du inte hoppa över den här sprutningen.

Råttsvingel (Vulpia Myuros)

Om du har Rödsvingel (Festuca rubra) i fröodling, var särskilt uppmärksam på Råttsvingel (Vulpia myuros), som kan vara ett stort problem om det inte bekämpas i tid.

Kerb Flo 400 är mycket effektiv mot detta gräsogräs.

Kerb Flo 400 innehåller den aktiva substansen Propyzamid och tas upp genom ogräsplantornas rötter.

Tillväxten av känsliga ogräsplantor bromsas omedelbart efter upptag. De kan stå grön vinter över, men gulnar och vissnar under våren. Markeffekten hindrar uppkomsten av nya och känsliga ogräs.

Den bästa effekten uppnås när marktemperaturen vid sprutning är under 10 grader och marken är fuktig. Sprutning på frusen mark är möjlig. Sprutning på snötäcke bör undvikas med tanke på risken för yta avrinning.

Kerb kan blandas med relevanta insektsmedel, ogräsmedel och svampmedel. Men företaget bakom Belkar rekommenderar att de två produkterna inte blandas.

Vid möjlig omsådd av rapsen på våren, kan etableras, efter noggrann plöjning, vårraps, ärtor, majs och potatis.

 

Ogräsart

Effektprocent

1 l pr ha

Effektprocent

1,25 l pr. ha

Renkavle

42

57

Vitgröe

93

96

Flyghavre

87

92

Våtarv

48

63

Sandlosta

82

89

Engelsk Rajgräs

62

74

Rödsvingel

93

96

Spillsäd

69

80

Åkerven

90

94

Råttsvingel

83

90

Effektprocenten är hämtad från Dansk Planteværn Online på de viktigaste ogräsarterna med fler än 6 blad. Fet markering av cellen vid mindre än 85 % bekämpning.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: