Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 15/2019

 • Ogräsbekämpning med Belkar
 • Tillväxtreglering av höstraps
 • Tiden går, så kom ihåg att öka utsädesmängden för höstutsädet
 • Rödsotvirus – kom ihåg att kontrollera löss i höstspannmålen

Ogräsbekämpning med Belkar

Belkar har effekt på många viktiga örtogräs, däribland baldersbrå, som vi ofta har svårt att hitta tid att bekämpa på våren. Man bör använda en dos på minimum 0,4 l/ha och gärna 0,5 l/ha Belkar i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på baldersbrå.

Har du en dominerande ogräsflora av sparnäva och/eller skatnäva, uppnår du bäst effekt genom en delad behandling. Första sprutningen med 0,25 l per hektar bör komma när rapsen har 2-5 örtblad och den uppföljande behandlingen knappt tre veckor senare.

Belkar har lika god effekt på våtarv, där du vid en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan förvänta 70-85 % effekt. Åkerviol och veronika kan inte bekämpas med Belkar, men behandligen kommer att ha en hämmande effekt.

Belkar sprids på en tidpunkt när vi också använder andra medel som gräsmedel till spillsädsbekämpning, mikronäring, växtreglering och skadjursmedel. Var uppmärksam på att Belkar bara kan köras tillsammans med skadedjursmedel. Till alla andra medel bör det vara ett avbrott på 7 dagar mellan behandlingarna.

Dominerande ogräs Stadie Dos, pr. ha
Skatnäva, sparnäva, snärjmåra och baldersbrå   Stadie 12-15 +

3 veckor senare

0,25 l Belkar

0,25 l Belkar

Baldersbrå, Snärjmåra, blåklint och kornvallmo  Stadie 16-30 0,4-0,5 l Belkar

Tillväxtreglering av höstraps på hösten

En effektiv växtreglering bör planeras och utföras innan rapsen blivit för stor. Behandlingen säkrar att tillväxtpunkten håller sig nära jorden så att frosten därmed inte kan göra skada på hjärtskottet.

Flera faktorer har inflytande på risken för sträckning av tillväxtpunkten.

 • Tätt bestånd > 40 pl/m2
 • Tidig sådd
 • Rikligt med gödning > 60 kg N/ha
 • Radsådd
 • Sortens tendens att höja tillväxtpunkten

Om så bara en av ovanstående punkter passar in på din rapsodling, rekommenderar vi

 • 0,5-0,7 liter Caryx per ha redan när rapsen har 3-5 örtblad.

En tidig behandling med tillväxtreglering har en långt bättre effekt än att behandla när sträckningen är ett faktum. Därmed kan du hålla en låg dos. Se möjligheterna för behandling med växtreglerande medel i nedanstående schema.

Växtregleringsmedel och svampmedel godkända på hösten i höstraps.

Medel Rekommnderat liter pr. ha           Godkänt på hösten till Verkar mot Antal behandlingar        pr. växtsäsong
Caryx 0,5-0,7 Tillväxt-reglering         st. 13 Tillväxtreglering med en sidoeffekt på phoma och ljus bladfläck

 

 

Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 l/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.
Folicur Xpert 0,520 Svamp-bekämpning    st. 14-20 Phoma, Ljus bladfläck och med tillväxtreglerande sidoeffekt. Folicur Xpert får bara användas antingen höst eller vår.
Orius 200 EW 0,425 Svamp-bekämpning          st. 14-20 Phoma och med tillväxtreglerande sidoeffekt Orius får bara användas antingen på höst eller vår.

 

Eftersom både Orius 200 EW och Folicur Xpert bara får användas en gång per säsong, rekommenderar vi därför att använda Caryx som tillväxtreglering på hösten och spara tebuconazol-produkterna till svampbehandlingen på våren.

Kom ihåg att varken tillväxtregleringsmedel eller svampmedel kan blandas med Belkar   

Tiden går, så kom ihåg att öka utsädesmängden för höstutsädet

Det är sått riktigt mycket spannmål under senaste veckorna och det är inte för sent ännu i vissa delar av landet. Den optimala såtidpunkten är mitten av september lite tidigare i norr, och kan självfallet låta sig göras längre söderöver. Det tyder lyckligtvis på att en relativt stor del av höstspannmålsarealerna redan är etablerade i god såbädd.

När höstspannmålen etableras över en period är det viktigt att utsädesmängden hela tiden anpassas till såtidpunkten. Ju senare sådd, desto högre plantantal och korrigera plantantalet efter förhållandena. Det bör t.ex. korrigeras med +25 planter per m2 på kalla lokaler, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv lerjord. Läs mer i växtodlingsbrev 13

Rödsotvirus – kom ihåg att kontrollera löss i höstspannmålen

Löss överför rödsotvirus från planta till planta i höstspannmålen på hösten. Därför är det viktigt att du kollar din höstspannmål på angrepp av löss under hösten.

Rödsotvirus kan orsaka stora utbytestapp. Utbytestappet är skillnad mellan arterna och är störst vanligtvis i höstkorn, höstvete, råg och minst i rågvete. Den största risken för angrepp av löss är vid tidig sådd – typiskt innan den 10-15 september och under en mild höst.

Det värderas att bara 1-2 procent av lössen bär Rödsotvirus. Löss skall suga 2-3 dagar på en smittad planta för att kunna ta upp ett virus. Om förfrukten är en gräsmark som plöjts ner precis innan sådd, kan smittorisken vara större, och här skall du vara extra vaken. Följande faktorer ökar risken för smitta med Rödsotvirus i följande ordning.

 • Många löss i fält
 • Tidig sådd
 • Tidigare erfarenheter av kraftiga angrepp av Rödsotvirus
 • Mild lokal
 • Direktsådd 
 • Mild höst

Löss kan vara svåra att se, men lägger man sig ner och tittar på bladen i motljus är det enklare. Ser man mörka fläckar på bladen bör dessa ses över noggrant efter löss.

Vi rekommenderar bekämpning i höstspannmålen st 13-14 vilket motsvarar 3-4 blad med

 • 0,15 l Fastac pr. ha, om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna av löss.

Normalt är en enkel behandling nog, men om grödan är sådd tidigt och når stadie 13-14 redan i september, bör det göras en uppföljande sprutning 3 veckor efter den första sprutningen.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: