Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 4, 2018

Aktuellt i marken – Svampsjukdomar och skadedjur i ärter – Kemikoll – gör det enklare för dig? – Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

Aktuellt i marken

Vårveten är långt framme, om inte agångbehandling är gjord bör det göras nu. I det torra vädret är det speciellt gulrost, brunrost och DTR som kan ge problem. Vi rekommenderar.

 • 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per ha

Generellt bör man också leta efter löss i både vår- och höstveten, där de har börjat klättra upp i axet. Här använder man bäst:

 • 0,15 l Mavrik 2F pr. ha eller
 • 0,1-0,14 kg Teppeki

Bekämpningströskeln om cirka 4 löss/strå.

Även i sockerbetorna kan löss vara ett problem. Bekämpningströskeln är 20 löss/planta eller kolonier på 40 % av plantorna. Använd:

 • 0,2 – 0,3 l Fastac 50 EC pr. ha

Bakgrunden är de mycket torra förhållanden då plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan. I betor och majs är det mycket viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 0,3 l Novobalance + 1 l Profi ManganNO3 + 1 l Profi Bor pr. ha nu och återigen om 2-3 veckor. Behovet är som störst på lättare jordar men med de mycket torra förhållanden vi ser iår kan det absolut också finnns behov även på bättre jordar.

I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 l Profi Majs per ha, 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn och 117 g Ca.

I spannmålen kan det i svampsprutningarna tas med 1-2 l Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

 

Svampsjukdomar och skadedjur i ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det mycket torra och solrika vädret, tyder dock allt på att det bara är ekonomi i att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

 • 0,5 l Mirador 250 SC pr. ha.

Denna behandling kan vid behov också följas upp med 0,5 l per hektar 2 veckor efter första behandling, eller:

 • 0,5 – 0,75 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur

Ärtviveln är som i åkerböner ett överstökat kapitel. Nu ska vi hålla öga på ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. NÄr skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

 • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

 • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

 

Kemikoll – är det något för dig?

Kemikoll är ett helt unikt sätt att göra vardagen lättare och för dig som växtodlare. Bara genom att klicka på växtodlingsprogrammet Näsgård Mark får användaren koll på om växtskyddsmedlen i den utarbetade sprutplanen är godkända för att användas. Därmed uppnår du som lantbrukare 100 % korrekt användning av bekämpningsmedel, och säkrar att du följer riktlinjer och lagkrav.

I praktiken

En smiley visar huruvida användningen av medlet är lagligt eller ej. Informationen som används och kommer fram under kollen, är samlat i en databas som hela tiden uppdateras. En sur, röd smiley indikerar att medlet är olagligt och en glad grön smiley visar att allt är i sin ordning.

Programmet

Programmet visar bland annat följande:

 • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt
 • Om mängd per behandling och mängd per år är godkänd
 • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
 • Länkar till information om preparatet
 • Lätt åtkomst

Funktionen kan också hålla koll på konstgödsel och andra inatsvaror. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av myrsyra, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

Programmet är redan flera lantbrukares föredragna markplaneringsverktyg och med Kemikoll, som är det senaste tillägget och modulen, är det till och med det enda av sitt slag på den svenska marknaden. Vill du veta mer kontakta oss på http://datalogisk.se

Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

Möt Svenska Foder på plats i Borgeby. Vi finns i tält J:57 med unika mässerbjudanden och kunskap som hjälper dig i din produktion.

Läs mer om Borgeby Fältdagar: www.borgebyfaltdagar.se

Välkommen!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: