Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 5, 2018

Aktuellt i fält:

Bladlus – hur länge skall man bekämpa dem?

I spannmålen finns det fortsatt bladlus på flera fält, och en eventuell bekämpning är aktuell till stadie 75 om det förnärvande finns 100 procent angripna strå. Bekämpningen görs med 0,15 l Mavrik 2F eller 0,1-0,14 Teppeki. I övriga grödor som åkerböner, sockerbetor och spenat ser vi fortsatt kraftiga angrepp av den svarta betbladlusen.

I åkerböna bekämpas de med 0,15-0,2 l Mavrik per hektar, när skadetröskeln på 15 procent angripna plantor och begynnande kolonibildning har överskridits. Bekämpningen är aktuell till full baljlängd.

I sockerbetor bekämpas de med 0,2-0,3 l Fastac 50 EC per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpningen är aktuell till begynnande parasitering som vanligtvis inleds i början av juli. Teppiki har fått dispens för bekämpning av löss i sockerbetor. Kontakta din säljare för mer information.
I spenat bekämpas de med 0,14 kg Teppiki per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpning är aktuell till begynnande parasitering, som vanligen startar i början av juli.

Höstraps – nedvissning med glyfosatprodukter vid ojämn mognad

Här inträffar den viktiga spruttidpunkten när merparten av skidorna är gulgröna och gulbruna med enstaka svarta frö i de nedersta skidorna. Det är vanligtvis 2-4 dagar innan normal strängläggningstidpunkt.

Svenska Foder rekommenderar följande dosering i höstraps.

Bekämpning av kvickrot: 2,3 l Glyphomax HL + additiv eller 3,0 l Glypper + additiv pr ha
Nedvissning:                     3,0 l Glyphomax HL + additiv eller 4,0 l Glypper + additiv pr ha

Additiv

Under de flesta förhållanden bör sprutvattnet tillsättas med ett eller flera additiver som NovaBalance innan glyfosaten tillsätts. Tillsättning av additiv ökar effekten, eftersom glyfosat är en så kallad kationbinder. Det betyder att glyfosatmolekylen villigt binder sig till andra molekyler i vatten som t.ex. kalcium (hårt vatten), magnesium och järn. Därmed blir glyfosatmolekylen för stor för att kunna komma in i plantan och göra nytta.

NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca. Mg eller Fe

NovaBalance tillsätts i förhållande till vattnets hårdhet.

Vattenhårdhet                   (dH)              NovaBalance
Mjukt vatten                        < 8                 0,05 l pr ha
Midelhårt vatten                  8-18               0,10 l pr ha
Hårt vatten                          > 18               0,20 l pr ha   

Kom ihåg att:

  • Behandlingen bör utföras som en morgonsprutning på övervägande torra plantor.
  • Vattenmängen bör vara omkring 100 l vatten per hektar och max 150 l vatten per hektar, eftersom glyfosat verkar bäst i höga koncentrationer, eftersom det tas upp via diffusion
  • Additiverna skall tillsättas sprutvattnet innan glyfosaten.
  • Glyfosat får inte användas i maltkorn, brödspannmål och andra konsumtionsgrödor
  • Glyfosat får inte användas i utsäde

Läs alltid eventuella kontrakt på grödan innan den behandlas med glyfosat.

Plockning av flyghavre

Det är tid att gå första turen i marken för plockning av flyghavre. Flyghavre gror från skilda djup i jorden och kommer därför fram under en längre period och mognar av och sprider frö över lång period. Det är därför en god idé att gå igenom fälten mer än en gång.

Var särskilt grundlig i ytterområderna, vid märgelhål och vändteg och under eventuella luftledningar samt i de områden där det erfarenhetsmässigt kan förekomma flyghavre. Gå över fälten nu och om 2-3 veckor.

Flyghavrekärnor kan överleva i jorden i upp till 9-10 år och en enskild planta kan därför sprida frö, man kan ha ”glädje” av det i flera år framöver. Är det sprutat med ett flyghavremedel på våren bör fälten ändå gås igenom, eftersom plantorna kan ha överlevt sprutningen och så och gömma sig lite i grödan.

Att gå över fälten och titta efter flyghavre är samtidigt en god anledning till att se var årets sprutningar har fungerat och grödans generella tillstånd.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: