Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 8, 2018

  • Behöver du grovfoder?
  • Sortförsök höstraps 2018
  • Strategier mot ogräs i höstraps

Behöver du grovfoder

På de flesta mjölk- och köttgårdar kommer det bli problem med att få grovfodret att räcka, man kan överväga att så rågvete vid den först kommande möjligheten med en inblandning av rajgräs. Om man får en kraftig tillväxt på grödan att kan man ta en skörd innan vintern, och annars i början av maj. Därefter kan man till exempel så majs. Svenska Foder kan nu erbjuda KWS Livado som är en hybrid höstråg med god vinterhärdighet. Använd 2 units/ha.

Sortförsök höstraps 2018

Nu kom regnet och rapsen skall sås. De första försöksresultaten i höstraps är nu tillgängliga på www.svenskraps.se och Svenska Foders sorter klarar sig riktigt bra.

Skördresultat

Höstraps 2018

Område A,

3 försök

Område B,

1 försök

Område D

2 försök

Område E

2 försök

DK Explicit, H 106 112 103 112
DK Exclaim, H 105 114 93 101
PR44D06, H 95 104 103 92
Dariot, H 98 104 96 104
DK Exception, H 100 111 91 106
Compass, H 95 97 94 83
ES Alegria, L 94 102 107 75
sortblandning (DK Exstorm, Avatar, DK Explicit, Dariot = index100)

 

Samlade resultat 2017

När du väljer din rapssort är det viktigt att titta efter en sort med hög stabil råfett- och fröskörd, god resistens mot sjukdomar och god vinterhärdighet och god stjälkstyrka.

Läs mer om sorternas egenskaper i växtodlingsbrev 2

Strategier mot ogräs i höstraps

Svenska Foder rekommenderar två basmedel i höstraps, nämligen Belkar och Clomazonprodukten Centium 36 CS. Redan vid sådd skall du ha tagit beslut om vilket medel du skall använda eller om du vill kombinera dem.

Belkar verkar på många viktiga ogräsarter, däribland baldersbrå, som vi ofta har svårt att hitta bra dagar att bekämpa med Matrigon på våren. Erfarenheterna från säsong 2017-2018 visar att det bör användas en dos på minimum 0,4 l/ha och gärna 0,5 l/ha i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på baldersbrå.

Fördelen med Belkar är att du kan vänta med att behandla grödan tills du vet om grödan är väletablerad.

Har du mycket dominerande ogräs av baldersbrå och näva uppnås den bästa effekten genom en delad sprutning. Första sprutningen med 0,25 l bör då göras när rapsen har 2-5 örtblad och uppföljande behandling knappt tre veckor senare.

Belkar har inte så god effekt på våtarv, men med en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan man förvänta 70-80% effekt. Åkerviol kan inte bekämpas med Belkar, men behandlingen kommer att ha en hämmande effekt på växten. Tänk på att Belkar bara kan blandas med  insekticider. Till andra medel bör det vara en lucka på 7 dagar mellan behandlingarna.

Centium 36 CS ger god mening att använda där det finns problem med vitgröe, lomme, våtarv. Centium 36 CS rekommenderas dessutom på arealer med ett kraftigt bestånd av ogräs, som kan hämma rapsen i de tidiga faserna. På arealer där det vid nederbörd kan bli svårt att köra, kan det likaledes vara en god försäkring att få sprutat Centium 36 CS omedelbart efter sådd.

Centium 36 CS används med en dosering på 0,2-0,25 l/ha, lägsta doseringen på lätt jord. För optimal effekt av medlet är det viktigt med en god markfukta vid tidpunkten för sprutningen eller direkt efter.

Belkar och Centium 36 CS kan användas på följande sätt: 

Dominerende ogräsarter Stadie Dos, pr. ha
Mjuknäva, skatnäva, snärjmåra och baldersbrå  12-15 +

3 veckor senare

0,25 l Belkar

0,25 l Belkar

Kamomill, snärjmåra, blåklint och vallmo 16-30 0,4-0,5 l Belkar
Vitgröe, lomme och våtarv Senast 3 dagar efter sådd 0,2-0,25 l Centium 36 CS
Vitgröe, vårtarv, lomme, vallmo, baldersbrå m.fl. Senast 3 dagar efter sådd

16-30

0,2-0,25 l Centium 36 CS 0,4 – 0,5 l Belkar

 

Höstraps behöver näring på hösten

Höstrapsen ger tillbaka bra med en bra växtnäringsförsörjning på hösten. En väletablerad höstraps kan på hösten plocka upp 80-100 kg N per hektar och nästan samma mängd kalium.

Höstrapsen tillförs max 60 kg N per hektar, på sandjordar är kalimtillförseln särskilt viktig.

Höstrapsen har ett stort upptag av näringsämnen på hösten och den mängd som jorden inte kan erbjuda, skall tillföras i gödning. Hur du i praktiken kan gödsla din raps på hösten är beroende på följande förhållande:

  • jordtyp
  • jordens näringsstatus
  • förfrukt
  • tillgång till husdjursgödsel
  • Halmnedmyllning
  • Såmetod, mm.

Vi rekommenderar att du tillexempel använder YaraMila 21-3-10 S, mg, B eller YaraMila Raps 17-5-10 S, Mg, B vid sådd. Om du använder stallgödsel kan du komplettera med ex. NS 27-4 så du når 60 kg N per ha.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: