Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev nr 6/2019

  • Svampbekämpning i höstsäd
  • Trips i råg höstkorn och rågvete

 Svampbekämpning i höstsäd

På många platser är vetet nu i stadie 37-39 och det sista bladet är på väg att komma fram. Den svampsprutning som görs nu är den viktigaste för att kunna kontrollera svartpricksjuka och säkra utbytet. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt. Svartpricksjuka sprids med fukt och regn.

Det är torrt på många platser och de regn som uppträtt har fallit mycket olika. I Sydsverige eller i områden med större bekämpningsbehov gäller riktvärdet minst 4 regndagar (> 1mm) räknat från DC 32. Bekämpningen håller cirka 10 dagar alternativt efter dos. Det viktigaste är att anpassa bekämpningstidpunkt och dos efter smittotryck. Viss skillnad i sorternas mottaglighet finns och behöver också vägas in.

Höstvetet växer i ryck, så prova att måla några planter med grisspray eller liknande, när du har avslutat en sprutning. Då kan du följa med i hur fort nästa blad utvecklar sig, och därmed sätta in den nästa behandlingen när det nästa bladet är fullt utvecklat. Om det finns utsikter till nederbörd bör man överväga en behandling, innan nästa blad är 100 % utvecklat.

Svenska Foder rekommenderar i höstvete och rågvete:

DC 37-39     0,4-0,5 Propulse + 0,4-0,5 Folicur Xpert pr. ha eller

0,75 Ascra Xpro

DC 51-59     0,4 l Tiro (sista andväning 2019) eller

0,5 l Folicur Xpert

Det finns flera isolater av svartpricksjuka med mutationer, som ger resistens mot SDHI-medel som t.ex. Propulse. Resistensen kan försenas genom att reducera antalet behandlingar med SDHI-haltiga medel och varierar mellan olika produkter med olika verkningsmedel.

Höstkornet är nu i stadie 41-50 och därmed bör den avslutande svampbehandlingen vara utförd. Kornrost är fortsatt den dominerande svampsjukdomen, medan sköldfläcksjuka, mjöldagg och bladfläcksjuka och Ramularia kan finnas i mindre utbredd grad i obehandlade områden i fälten.

Svenska Foder rekommenderar i höstkorn

DC 37-61     0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Comet Pro pr. ha eller                                                                                                

0,4-0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro pr. ha

Höstrågen är nu i stadie 41-60 och generellt ser vi bara mycket få svampangrepp av sköldfläcksjuka och mjöldagg. Den kommande perioden bör man hålla ett öga på angrepp av brunrost, som trivs bäst under varma förhållanden. Bekämpning rekommenderas om det kan finnas rostpustler på 10 procent av plantorna.

Ramularia    Bladfläcksjukla   Sköldfläcksjuka    Kornrost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Foder rekommenderar i höstråg

DC 37-59     0,25 l Bumper 25 EC + 0,3 l Comet Pro

(Bumper 25 EC sista användning 2019)

Trips i höstråg, höstkorn och rågvete

I de senast utvecklade fälten med råg höstkorn och rågvete skall man hålla ett öga på de små svarta tipsen invändigt i bladslidan. Bekämpning bör göras när det finns 0,5-1 trips per bladslida med 0,15-0,20 Mavrik 2F alt. 0,25 Fastac. För att träffa tripsen skall behandlingen utföras i stadie 45 då bladslidorna utvidgat sig en smula.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: