Proteinhalten ger mervärde för vete och korn till djur

I ett samarbetsprojekt mellan Mattias Hammarstedt, HIR Malmöhus och Olof Månsson, Produkt- och försäljningschef Grisfoder i Svenska Foder kunde man i mars 2017 visa att det finns ett mervärde för proteinhalten i fodervete. D.v.s. att det inte bara är skörden som är viktig för den spannmålsodlare som ska använda vete till egna djur – utan att även proteinhalten är väsentlig. Detta resulterade då i ett råd att välja sorter med högre proteinhalt före rena fodersorter och ha en gödslingsregim som mer påminner om kvarnvete när man odlar vete till sina egna djur.

– Värdet av proteinet i spannmål styrs av två prisrelationer, sojaproteinet och spannmålspriset, säger Olof Månsson. Inför denna odlingssäsong har sojapriset gått upp. Det gör att värdet på proteininnehållet har ökat ytterligare jämfört med samma tid för ett år sedan.

– Under 2017 var 1 % högre proteinhalt i vete värd 8 öre. Då vi gör samma beräkning i år, blir värdet cirka 9 öre. Därför gäller fortfarande samma strategier som gällde 2017. Välj sorter med en kombination av hög skörd och hög proteinhalt. De sorter som har dessa parametrar skall gödslas som om de skulle gå till kvarnvete.

I årets jämförelse har Mattias och Olof även tittat på värdet av protein i korn. En proteinhaltsökning på 1 % i korn är i foderstaten värd ca 8,50 öre/kg. Detta gör att vi även i kornodlingen måste fundera mycket mer på vilka sorter vi väljer.

– En foderproducent ska inte välja de nyare maltsorterna, konstaterar Olof Månsson. I dessa sorter har förädlarna arbetat hårt på att få ner proteinhalterna så att de kan tåla en högre gödslingsregim – och därmed ge högre skörd samtidigt som de kan hålla en tillräckligt låg proteinhalt. Dessa sorter får man välja bort till förmån för högavkastande foderkornsorter med en hög proteinhalt.

– En gödslingsregim som gynnar proteinhaltsinlagring är även för kornodlingen positivt, fortsätter han.
I ett lantbruksföretag hänger allt ihop. Det är viktigt att se helheten i företaget och att följa med i så väl prisutveckling som sortutveckling. Genom att göra det kan man bättre utnyttja potentialen i sitt företag.

Vill du läsa mer om Mattias och Olofs beräkningar rekommenderar vi deras gemensamma artikel på sidorna 8 – 9
i nr 3 2018 av tidningen Arvensis.

Vetesorter som svarar bra på proteingödsling

Praktik

Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

RGT Reform

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Per Odell, Produktchef Växtnäring i Svenska Foder, tipsar om strategi för att få upp proteinhalterna i ditt foderkorn och fodervete:

För att få upp proteinhalten, lägg på några kilo extra kväve i stadie 31-32. Vid torr väderlek är det bästa att använda Kalksalpeter. I andra fall använder du en NS 27-4. Det ger resultat.


Kategorier i: , ,