Rapsmarknaden påverkad av Coronaviruset

Coronaviruset sprider sig inte bara som fysiskt virus, utan påverkar även rapsmarknaden. Eftersom vi just nu följer smittsamheten och hur den ska begränsas genom diverse restriktioner när det gäller resor och annat, finns det på marknaden en nervositet för hur den asiatiska konsumtionen kommer att påverkas. Eftersom en avgörande del av världens efterfrågan på vegetabilisk olja kommer från den asiatiska konsumtionen, finns det en s k korrigeringsrisk – alltså att t. ex. den kinesiska handeln med rapsprodukter stramas åt för att inte öka smittorisken.

Även råoljebranschen visar på oro för konsekvenserna av reserestriktioner – råoljebranschen har en stor påverkan på rapspriset och oron för reserestriktioner bromsar i sin tur upp bensinförbrukning och all övrig kinesisk ekonomisk aktivitet.

Det här har alltså tillfälligt gjort att rapspriserna fallit, efter sin toppnotering för bara några veckor sedan. Det ska sägas att rapspriserna för en ganska skiftande tillvaro generellt och denna nedgång kan snart vara en ny uppgång.

Vi hoppas nu att Coronaviruset snabbt kan begränsas och spridningen minimeras, för alla de mänskor som idag direkt påverkas av viruset. Så får vi följa upp hur rapsmarknaden hämtar sig, vid nästa nyhetsbrev.


Kategorier i: