Sommarkampanj på syror, vitaminer, rengöring & desinfektion!

Förbättra produktiviteten

  • Minskat smittryck

  • Förbättrad hälsostatus

  • Säkrare produktion

Våra syror verkar pH sänkande och antibakteriellt. Detta hjälper dig att främja en välfungerande mage- och tarmkanal, viktigt för en god produktivitet!

Vitaminer är lämpligt att använda vid störningar eller i förebyggande syfte. Vi har produkter som gynnar skalkvalitet och benhälsa, bibehållen hälsostatus, främjar utvecklingen av friska fötter, klor och skinn.

Produkter till kampanjpris: 

Syror: Protaq 25 , MultiCid 
Flytande vitaminer: Deltavit E-Se, Deltavit Multi, Deltavit B, Intra Calferol
Rengöring: Allround Såpa, Kenosan, DM Clean
Desinfektion: Cid 2000, Virkon S, Virocid, Stalosan F och Stalosan Basic.
För maskiner: Truck Cleaner Super.

Erbjudandet gäller för beställningar perioden 14/6 – 24/6 2021. 

Öka din lönsamhet

För att utnyttja dina fåglars maximala potential så krävs det att fågeln är frisk och utsätts för så få oönskade bakterier och virus som möjligt. Detta säkerhetsställer Svenska Foders sortiment av rengöring- & desinfektionsprodukter. En noggrann tvätt med ett effektivt rengöringsmedel för att reducera biofilm i stallet, med efterföljande desinfektion för att avdöda oönskade mikroorganismer, bidrar till reducerat smittyck och ökad lönsamhet.

För att ta del av kampanjerbjudandet, ring och beställ dina produkter!

Protaq

Syra som förutom att sänka pH också har en direkt antibakteriell effekt. Tillsätts via dricksvattnet för att främja en välfungerande mag- och tarmkanal.

MultiCid

Syra som sänker pH i dricksvattnet.

Intra Calferol

Flytande tillskottsfoder innehållandes Vitamin D, kalcium och magnesium. Används för att främja benhälsan hos kycklingar och hos värphöns för att främja skalkvalitén.

Vitaminer

Flytande vitaminer lämpligt att använda vid störningar eller i förebyggande syfte. Finns i tre olika varianter innehållandes Vitamin E + Selen, B-vitamin samt Multivitamin där bland annat vitamin D ingår. 

Rengöringsmedel och desinfektion

En noggrann rengöring och efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengöring- och desinfektionsmedel som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar. Vi har även produkter såsom Stalosan som kan hjälpa dig hålla nere ammoniaknivån. 


Kategorier i: