Order/Kontakt

Order/beställning

Telefon: 020-83 00 00
Fax: 0510-828 90
Mail: order@svenskafoder.se

           
Per Thuvér
Industrisäljare/
Smörjmedelstekniker
010-130 29 28
per.thuver@
svenskafoder.se
           
             
           
Britt Jönsson
Specialist Diesel/
Eldningsolja
042-32 91 58
britt.jonsson@
vallakra.net
 

 

 

 

 

   

 

 

Pdf-arkiv
Faxmall Bränslebeställning (157 kb)

Faxmall Smörjmedelsbeställning (163 kb)

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter