SiloSolve FC och FC Eko

Biologiskt ensileringsmedel för snabb och kontrollerad fermentering. SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko är samma produkt i två tappningar där SiloSolve FC Eko är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV produktion.

Produkterna innehåller två typer av mjölksyrabakterier. Mjölksyrabakterien Lactococcus lactis O-224 är en unik bakterie som förbrukar syre och minskar tiden tills silon blir syrefri.
Den är dessutom effektiv på att sänka pH, vilket gör att mer näring bevaras i ensilaget. Den andra mjölksyrabakterien, Lactobacillus buchneri, som ingår i SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko gör att produkterna också ger ett effektivt skydd mot svamptillväxt och varmgång. SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko fungerar till alla typer av grödor med ts-halter mellan 30 och 45 %.

Efter öppning av en silo tar ensilage lätt värme. Figurerna nedan visar lagringstabiliteten för majs- respektive lucernensilage tidigt i ensileringsprocessen. Resultatet är tydligt;
SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko förlänger lagringstabiliteten även vid tidig öppning av en silo. Redan efter ett fåtal dagars ensilering syns tydliga skillnader.


En billig försäkring att tillsätta SiloSolve  – därför väljer Emil Persson på Komstagården i Skåne SiloSolve


SiloSolve FC förlänger lagringsstabiliteten även vid tidig öppning

SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten med 49 % jämfört med obehandlat majsensilage (34,4 % ts) vid tidig öppning av silon. Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering. 

SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten med 125 % jämfört med obehandlat lucernensilage (34,1 % ts) vid tidig öppning av silon. Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 8 dagars ensilering.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter