Konservering

Propionsyra
Propionsyra för spannmål, ärtor och bönor. Propionsyrabehandlad spannmål bibehåller sin kvalitet i mer än 12 månader eftersom syran tränger in i kärnan och hejdar mikroorganismernas utveckling. Den behandlade spannmålen blir smaklig samtidigt som dammproblemen minskar. Propionsyrabehandling lämpar sig även för ärtor och bönor.

FreshFoss Premium motverkar varmgång i mixen 
FreshFoss Premium motverkar varmgång och bibehåller hygienisk kvalitet och näringsvärde på mixen. FreshFoss Premium är en blandning av salter från organiska syror. Produkten förlänger tiden tills den färdiga mixen tar värme. På så sätt kan fodermixens näringsvärde bibehållas. Att mixen blir varm är ett tydligt tecken på att oönskade jäst- eller mögelsvampar vuxit. När de tillväxer förbrukar de den mest lättillgängliga näringen samtidigt som de genererar värme. De bildar ofta också olika ämnen som försämrar fodermixens smaklighet. FreshFoss Premium hämmar dessa oönskade mikroorganismer. På så sätt kan fodermixens näringsinnehåll och smaklighet bibehållas en längre tid. Tillsätt 1-3 kg FreshFoss Premium per ton mix som ett tillsatsmedel för att förlänga mixens hållbarhet.

ProSid MI700
ProSidTM MI 700 är en koncentrerad blandning av organiska syror och glycerolestrar. Detta ger den unika egenskaper och det är en patenterad produkt. Den esterifierade organiska syran i ProSidTM MI 700 resulterar i en långvarig konserverande effekt och ser till att fodret kan lagras utan mögelangrepp eller förluster av näringsvärden. Detta ger en positiv effekt för det ekonomiska resultatet i djurproduktionen. Eftersom ProSidTM MI 700 varken är ADR-klassad eller korrosiv på metall, så är den lätt att hantera och använda. Många upplever dessutom att den luktar mindre jämfört med ren propionsyra.

Fördelar:
• Effektivt konserveringsskydd under hela lagringsperioden.
• Maximal effekt mot all form av mögel och jäst.
• Väsentligt mindre avdunstning av produkten till luft än ren propionsyra.
• Högt fodervärde, smakligare foder och mindre damm.
• Högkoncentrerad produkt.

Användning:
Spannmålskonservering
CCM – Majs
Majsensilage
Helsädesensilage
Fullfoder
Hökonservering i balar

 
Rekommenderad dosering    
Vattenhalt, % Dosering l/ton  
  3-6 mån 6-12 mån
15 5 6
17 5,5 7
19 6 7,5
21 7 8,5
23 7,5 9
25 8 10
27 9 11
29 9,5 12
31 10,5 13
33 11 14
35 12 15
37 13 16
39 13,5 17
41 14,5 18


Spannmålskonservering

CCM - Majs
Torrsubstans Dosering l/ton
Under 60 % 6
60-70 % 7,5
Över 70 % 9

 

Fullfoder - Dosering l/ton
Vid varmgång: börja med 4 liter per ton, öka eller minska efter behov. Minsta mängd 2 liter per ton.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter