Affärsmännen - Vi har helheten!

Vi tror på svenskt lantbruk! Och vi gillar att arbeta tillsammans med Sveriges bönder. Vårt engagemang och vår vilja att utvecklas som individer och företag ger den näring som behövs för att skapa framgång och lönsam tillväxt. Både för oss och våra kunder. Vi har en viktig uppgift att vara den ständiga utmanaren inom svenskt lantbruk. Vi ska alltid vara en stark och smidig affärspartner som inte är rädd för tuff konkurrens.

Vi har fokus på att göra lönsamma affärer. Det är grundtanken i hela vårt koncept. Rätt kunskaper och rätt engagemang för att kunna erbjuda våra kunder den bästa helhetslösningen. Tjänar våra kunder pengar, gör vi det också! 

Vision

Att vara den bästa affärspartnern för lantbruket och närliggande verksamhetsområden.

Affärsidé

Svenska Foder erbjuder kompetens och säkra kvalitetsprodukter inom djurhållning och växtodling till lantbruk och livsmedelsindustri. Vi utvecklar nya produkter och tjänster inom närliggande verksamhetsområden. Våra ledord är lönsamhet och handlingskraft.


 

Svenska Foder - En del av DLG-koncernen

Svenska Foder är en del av DLG, Dansk Lantbruks Grovvaresellskap, som är ensam ägare till Svenska Foder-koncernen. DLG är Europas tredje största foderproducent med en årsförsäljning på närmare 4 miljoner ton och med en tydlig offensiv strategi på den europeiska lantbruksmarknaden.

Under de år som DLG varit ägare i Svenska Foder har företagen kommit allt närmare varandra med huvudsakligt syfte att utnyttja alla positiva synergier.

DLG är övertygade om att det finns en bra framtidspotential inom det svenska lantbruket och att de svenska lantbrukarna har en hög kompetens. Svenska Foders utveckling passar bra in i DLG-koncernens internationella strategi.

Läs mer om DLG >>

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter