EkoNatur

EkoNatur bedriver handel med fjäderfägödsel till all odling. Fjäderfägödsel betraktas som ett ”Fullgödselmedel” i motsats till handelsgödsel. Gödsel från frigående värphöns och livkycklingar är tillåten för all odling, dvs. produkterna är godkända även för ekologisk odling.

Här hittar du en länk till http://www.ekonatur.se/

 

Företagspresentation EkoNatur (521 kb)

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter