Det våras för Svenska Foder, våra kunder och samarbetspartners!

Våren är en härligt men intensiv tid i alla lantbruksföretag. Det är fascinerande att se naturen vakna till liv igen efter vintervilan. På Svenska Foder har vi inte haft någon vidare vintervila, dock. Istället har vi arbetat hårt för att på bästa sätt kunna möta dina behov som lantbrukare under 2018. Det är för att vi vill vara en så stor del som möjligt i din försörjning av insatsvaror på gården. 

Vi vill växa
Vi jobbar aktivt i marknaden med att köpa in spannmål till våra kunder inom svensk livsmedelsproduktion och export. Våra 3 större hamnar: Landskrona, Oxelösund och Uddevalla lastar varje vecka ut svensk kvalitetsspannmål till kunder – främst i norra Europa, men också till länderna runt medelhavet och Afrika. Vi har god efterfrågan framförallt på vete, maltkorn, havre och raps – från både konventionell- och ekologisk odling.

Ekologisk odling, ja: förra året vid den här tiden sa vi att vi skulle dubbla den ekologiska spannmålsvolymen i Svenska Foder fram till 2020. Vi kan med glädje konstatera att vi nådde detta mål redan i 2017 års skörd. Vi hoppas och tror att det beror på ett bra samarbete mellan dig som leverantör och oss som köpare. Det är extra skönt att konstatera att målet nåddes enbart med inköp av svensk KRAV-producerad spannmål och oljeväxter – ingen import.

Vi kan och vill fortsätta växa på såväl den konventionella som den ekologiska sidan. 

Det personliga mötet är viktigt
Genom att kontinuerligt anordna ett stort antal kundmöte på olika platser i Sverige vill vi informera om vad vi kan erbjuda dig som kund och vilka möjligheter det finns att sälja spannmål till oss. Vi tror också att vi bättre kan förstå vad du förväntar dig av oss som leverantör om vi träffar dig personligen. 

Vid spannmålsaffären vill vi förmedla hur vi upplever marknaden och vad vi anser mest lönsamt att odla och lättast att sälja. 

Du är världsmarknaden – tillsammans med oss!
Svenska Foder följer världsmarknaden varje dag och kan därför ge ett attraktivt erbjudande till våra exportkunder. För dessa kunder kan vi berätta hur varan ser ut och vem som har odlat. Det är ett starkt argument där du som odlare är vårt huvudargument för en god affär: svenska odlare är duktiga på spannmål med bra kvalitet!

Världen förändras väldigt snabbt och vi måste anpassa oss till den nya tiden med ett informationsflöde som bara ökar. Vi tror att vi tillsammans med dig som kund kan plocka russinen ur mediefloden och utnyttja den till att göra lönsamma affärer för oss båda. 

Vi ser möjligheterna 2019 – gör du? Välkommen att höra av dig till våra säljare för nästa goda affär!

Trevlig läsning!

Per-Arne Gustafsson
Spannmålschef
 

Nytt&Nyttigt om
Växt & Spannmål 2019

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter