Höstrågguide 2018

KWS Livado - Hybrid
KWS Livado - en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. God motståndskraft mot sjukdomar, låga förekomster av mjöldryga, sköldfläcksjuka och brunrost. Falltalet är högt, rymdvikten medel och tusenkornvikten något lägre än mätaren.

Herakles - Syntetisk hybrid (EKO)
Vinterhärdig syntetisk hybrid med hög och jämn avkastning i hela landet. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda. En syntetisk hybrid utvecklas genom systematiskt urval i en population och är en direkt följd av populationens förbättringar. Man åstadkommer en syntetisk hybrid genom att korsa särskilt utvalda föräldrar genom öppen pollinering under isolering. Herakles säkra fördelar, jämfört med populationssorter, ger högre skörd och bättre motståndskraft mot sjukdomar. Utsädesmängden bör följa de gängse rekommendationerna för populationssorter i sitt geografiska område. Herakles är testad i Svenska officiella försök sedan 2010.


 

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2018

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter