Nyckelkoncept för framtidens utmaningar!

 

Tillsammans med Scandinavian Seed satsar vi på varumärket OptiVall. Ett gemensamt vallkoncept som bygger på resultat och egenskaper från flera års noggrann provning under svenska vallförhållanden.

OptiVall står för:
• Starka kvalitetsblandningar
• Väl prövat sortmaterial för svenska förhållanden
• Spetsade egenskaper
• Bred genetisk sortvariation
• Sortiment från norr till söder
• I samarbete med rådgivare

Scandinavian Seed jobbar med utsäde och växtförädlare från hela världen med fokus på:
• samarbete med de främsta växtförädlarna
• bästa totalekonomi för lantbrukaren
• de viktigaste jordbruksgrödorna
• samarbete med industrin
• väl genomförda försök före marknadsföring
• att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft

Här kan du botanisera bland konventionella och ekologiska vallfröblandningar samt flödesscheman som hjälper dig att hitta rätt sort för just din geografi och dina förutsättningar. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter