Vilt- och trädesblandningar

I det optimalt utnyttjade skogs- och jordbrukslandskapet kan man med fördel anlägga ytor för att öka skydd, foderutbud och blommande mångfald. Vårt sortiment är brett och ger möjligheter till variation och vi kan fylla önskemål för i stort sett alla som vill göra en insats för att öka mångfalden. Ibland våra färdiga viltblandningar finns ettåriga såväl som fleråriga. Det finns möjlighet att välja beroende på klimatzon, jordmån och vad det är man vill tillgodose.


Mångfaldsblandning - godkänd till träda och obrukade fältkanter

 • 2 % Svartkämpar
 • 10 % Blålusern
 • 15 % Ängssvingel
 • 14 % Timotej
 • 15 % Engelskt rajgräs 
 • 7 %  Rödklöver 
 • 7 %  Vitklöver 
 • 16 % Rödsvingel
 • 10 % Honungsört
 • 4 %  Cikoria

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha


Viltmästarens Klövvilt

 • 10 % Blålusern
 • 10 % Ängssvingel
 • 10 % Timotej
 • 10 % Eng. rajgräs
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver
 • 10 % Rödsvingel
 • 10 % Honungsört
 • 5 % Cikoria
 • 5 % Blodklöver
 • 5 % Doftklöver
 • 10 % Bovete

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha


Viltmästarens Fältfågel

 • 10 % Foderraps
 • 5 % Cikoria
 • 15 % Timotej
 • 5 % Ww. rajgräs
 • 10 % Ängssvingel
 • 10 % Honungsört
 • 5 % Vitklöver
 • 5 % Vitsenap
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Blodklöver
 • 5 % Doftklöver
 • 10 % Bovete
 • 5 % Käringtand

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha


Viltmästarens Intensiv

 • 45 % Fodermärgkål
 • 15 % Honungsört
 • 15 % Vitsenap
 • 5 %  Rödklöver
 • 20 % Foderraps

Rek. utsädesmängd 5-6 kg/ha


Viltmästarens Glänta

 • 75 % Rödsvingel
 • 15 % Fårsvingel
 • 5 % Blodklöver
 • 5 % Vitklöver

Rek. utsädesmängd 15-40 kg/ha 


SF Kantzon

•  70 % Rödsvingel
• 30 % Engelskt rajgräs

Rek. utsädesmängd 15 - 20 kg/ha

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter