Ta ett helhetsgrepp!

Det är många beslut som ska tas inom grovfoderproduktionen. Hur många skördar vill jag ta? Hur stort skördefönster behöver jag? Hur ser mitt mål ut vad gäller mängd foder, proteininnehåll och energiinnehåll? Målet varierar beroende på exempelvis gårdens förutsättningar, marknadsläget, djurslag och produktionsinriktning. Inom optivall, Svenska Foders sortiment av vallfrö hittar du en blandning för varje givet tillfälle. Men, för att den valda blandningen slutligen ska bli just det foder du siktar på är det mycket som ska klaffa. Det är en komplex, och inte helt enkel, ekvation att lösa.

Vi vågar dock sticka ut hakan och påstå att Svenska Foder är bra på det här. Och vi uppmanar dig att dra nytta av vår kunskap. Våra kunniga säljare jobbar gärna tillsammans med dig vad gäller etablerings-, gödslings-, bekämpnings- och skördestrategier samt hur du bäst konserverar ditt nyskördade foder tills dess att det är dags att fodra det. Några av alla de viktiga steg på vägen mot ett bra foder som du kan läsa mer om i Nytt & Nyttigt om Grovfoder, som du hittar här till höger. 

I Nytt & Nyttigt om Grovfoder har Svenska Foder samlat såväl produkter som råd som alla syftar till att ge en lönsam grovfoderproduktion. När dessa dessutom kombineras med vår kunskap till korrekta beslut i varje led i kedjan blir resultatet också som planerat. Tillsammans kan vi ta ett lyckat helhetsgrepp som resulterar i att grovfodret du lägger framför djuret hamnar så nära ditt optimala grovfoder som möjligt.

Trevlig läsning och lycka till! 

 

Nytt & Nyttigt om Grovfoder 2018/2019

Strategiska val och mål för lyckad vallproduktion

 

Tre röster om grovfoder

 

“Grovfoder är största delen i hästens foderstat. Nytt & Nyttigt  om Grovfoder är bra för det är viktigt att lyfta, inte bara betydelsen av att välja rätt vallfröblandning och analysera grovfodret, utan att också se till att grovfodret är rätt konserverat så att näringsinnehållet bevaras och att hygienen I fodret blir bra.“

Susanne Edlund, säljare hästfoder

 

 

 

“Helheten inom vallproduktion blir tydlig i en broschyr som Nytt & Nyttigt om grovfoder. Vallproduktion handlar främst om att vallen ska uppfylla de krav djuren ställer på sitt grovfoder. Det är de kraven som ska ligga som en grund i hela kedjan.”

Helena Hägg, säljare nötfoder

 

 

 

“Ett näringsmässigt och hygieniskt bra grovfoder är minst lika viktigt inom den intensive lammproduktionen som inom mjök- och nötköttsproduktionen. Det är bra att det lyfts fram i en sådan här broschyr. Numera analyserar de flesta lamm-producenter sitt grovfoder och jag tycker att de ska vända sig till OptiLab så får de en säker och snabb analys.”

Jens Jonsson, säljare får- & nötfoder och själv lammproducent

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter