Caryx – första steget mot högre skörd i raps

Nu finns möjlighet att använda Caryx också på våren, även om du använt Caryx på hösten för att säkra övervintringen. Du kan använda max 1,4 l/ha höst och vår tillsammans, t.ex. 0,7 på hösten och följa upp med 0,7 på våren. Det kan stärka riktigt många rapsfält!

Caryx – både höst och vår

Caryx är en ny produkt i Sverige, men sedan flera år ett välkänt och uppskattat verktyg för tillväxtreglering och svampbekämpning i rapsfält runt om i Europa. Det är den enda produkten för raps i Sverige med Mepikvat-klorid, en aktiv substans speciellt utvecklad för tillväxtreglering. Detta ger en verkligt effektiv och långvarig effekt i rapsen. Den andra verksamma substansen, Metkonazol, har både tillväxtreglerande effekt och effekt mot svampsjukdomar. Tillsammans ger de båda aktiva substanserna snabb och säker effekt på rapsen. Både höst- och vårraps kan behandlas med Caryx på våren.

Flera fördelar med tillväxtreglering på våren

När man använder Caryx på hösten är syftet främst att hålla tillväxtpunkten nära markytan och därmed undvika frostskador under vintern. Man omfördelar också energi till rottillväxt och man får en tjockare rothals. När man använder Caryx på våren så är syftet mer att skapa fler sidoskott och samtidigt låta fler sidoskott nå upp till solljuset så att de kan producera frö. Tillväxtreglering av raps på våren ger flera fördelar – fler sidoskott bildas och dessa når också högre upp så att de når ljuset bättre. Detta ger fler skidor med frön som kan nå fram till full mognad.

Risken att rapsen lägger sig minskas då plantan förkortas och stjälken stärks, vilket också ger mindre körskador om man ska spruta rapsen vid t.ex. blomning. Mindre liggraps och lägre rapsplantor är dessutom två väsentliga faktorer bakom hur lättröskad rapsen är. Att skörda raps som lagt sig kostar både tid, pengar och skapar irritation i ett läge där man kanske investerat en hel del i sin rapsgröda för att nå de höga skördenivåerna. Den som skördat raps som ligger ner vet hur svårt det är när skärbordet går under rapsen i ena änden och över i andra änden.

Flera skidor och frön

Tidig sådd och bra hösttillväxt under hösten 2018 bäddar för kraftiga bestånd till våren 2019. Istället för att rapsen ska använda sin energi till att växa på längden och bli hög vill man bromsa huvudskottet och omfördela energin till bildningen av sidoskott och sedan till sidoskottens längdtillväxt. Det ger fler skidor totalt sett och högre skördepotential. Med Caryx kan vi forma rapsens tillväxt mer i den riktning vi vill – hellre kortare mer förgrenade än långa, gängliga, plantor. Utöver dessa effekter har Caryx flera fysiologiska effekter, bland annat blir rapsen mer stresstålig, vilket gör att den inte i lika stor utsträckning påverkas av perioder med torkstress.

Bild 1. Rapsplantan till vänster behandlad tidig vår med 1,4 l/ha Caryx. Plantan i mitten med 0,7 Caryx, vår, och den till höger är obehandlad. Foto Jakob Skodborg Jensen, BASF

Bild 2 visar parceller med till vänster Caryx och till höger obehandlat

Behandlingstidspunkten är viktig! Kör vid 20–30 cm höga plantor

Dosen 0,7 l/ha fungerar mycket bra om man kommer ut i tid och behandlar vid 20–30 cm höga plantor på våren. Bara vi har tillväxt i plantan tas preparatet upp. Även om det varit en mindre nattfrost kommer rapsen igång och växer fram på dagen och då får vi fin effekt. Vid utsikt till flera dagar med kallt väder, under 5 grader, bör man invänta varmare väder så tillväxten är igång. Vid senare behandlingar då rapsen är över 30 cm behöver dosen höjas för att man ska få önskad effekt. Preparatet är registrerat att använda fram till stadium 59, då de första blombladen syns. Vår rekommendation är att köra vid 20–30 cm höga plantor och då med 0,7 l/ha. Är plantorna små och tunna på våren kan dosen sänkas till 0,5 l/ha.

Thomas Wildt-Persson, BASF

Tel 0709–498015

Läs mer på www.agro.basf.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter