DLG levererar ett stabilt resultat

  • DLGs driftsresultat (EBITDA) för räkenskapsåret 2018 blev 2,1 miljarder SEK.
  • Resultatframgång inom verksamhetsområdena Vitaminer & Mineraler och Energi & Service.

DLG redovisar en omsättning på nära 68 miljarder SEK, vilket är på nivå med förra året, och man levererade ett driftsresultat (EBITDA) på över 2,1 miljarder SEK. Resultat innan skatt blev 780 miljoner SEK och efter skatt 558 miljoner SEK. Koncernchef i DLG Kristian Hundebøll säger:

”På samtliga huvudmarknader blev vi drabbade av en varm och långdragen torrperiod, som gav en historiskt liten skörd. Det har haft en negativ påverkan på vårt driftsresultat på 17 % inom vår Agribusiness-verksamhet jämfört med 2017. Det är därför positivt att vårt resultat inte blev så negativt påverkat som det såg ut att bli under och direkt efter skörden. Det betyder att DLG-koncernen står stadigt på sina tre strategiska ben. Vitaminer & Mineraler har levererat sitt hitills bästa resultat med en samlad intjäningsökning på 19 % jämfört med föregående år.”

Den tyska marknaden bidrar i hög grad

DLGs tyska dotterbolag bidrog också under 2018 med ett mycket tillfredställande resultat. Omsättningen blev 43 miljarder SEK, vilket är 2,1 miljarder högre än 2017. Driftsresultatet (EBITDA) landade på 1120 miljarder SEK vilket är på nivå med DLGs hittills bästa resultat 2017. Kristian Hundebøll säger:

”Vi är naturligtvis nöjda med att vår största marknad Tyskland fortsätter att leverera så goda resultat. Tyskland är en mycket viktig strategisk marknad för oss och vi har fortsatt höga ambitioner att öka lönsamheten och skapa tillväxt de kommande åren inom alla våra tre huvudsakliga verksamhetsområden.”

Stram kostnadskontroll

”Även om årets resultat inte fullt ut motsvarar de förväntningar och mål vi ställt upp, finns det många goda tecken i årsredovisningen. Att vi presterade det hitills bästa halvårsresultatet understryker detta. Tillsammans med en återhållsamhet när det gäller investeringar och en stram kostnadskontroll, särskilt under det andra halvåret, konsoliderades koncernen ytterligare under 2018. I detta ljus ser vi därför vårt resultat under 2018 som mycket tillfredställande”, säger Kristian Hundebøll.

Tufft år för många lantbrukare

”Det är glädjande att vi på DLG har kommit igenom detta svåra år på ett bra sätt, men för många bönder har det varit ett extremt svårt år på grund av svåra produktionsförhållanden. Som ett lantbrukarägt bolag är vår viktigaste uppgift att skapa värde för våra kunder genom att också i framtiden kunna optimera  deras produktionsekonomi genom konkurrenskraftiga priser, kvalitet och rådgivning, ”säger Kristian Hundebøll.

Förväntningar på 2019

”Vi vill fortsatt att se en viss negativ effekt av skörden 2018 under det första halvåret 2019, särskilt på den tyska marknaden. Men med en kombination av löpande kostnadskontroll och fortsatta resultatframgångar inom våra många verksamhetsområden i hela koncernen förväntar vi oss en resultat nivå under 2019 på samma nivå som rekordåret 2017”, säger Kristian Hundebøll.

Nyckeltal för DLG-koncernen

2018

2017

Omsättning, mia. SEK   68,1 68,4
Driftsresultat exklusive avskrivningar (EBITDA), mio. SEK 2.147 2.376
Driftsresultat (EBIT), mio. SEK   1.234 1.398
Resultat innan skatt (EBT), mio. SEK 780 1.037
Koncernresultat (EAT), mio. SEK  558 800
Egenkapital, mia. SEK  7,8  7.2
Soliditet i %     28,2  26,6

 

Ytterligare information:
Kristian Hundebøll, Koncernchef i DLG, +45 29 68 19 50, kjh@dlg.dk 

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter