SiloSolve ökar tillväxt och ger mer mjölk

SiloSolve är effektiva biologiska ensileringsmedel. De är sammansatta av en kombination av olika bakterier som jobbar tillsammans för att ge det specifika skydd som efterfrågas i varje läge. Produkterna utsätts kontinuerligt för tester och deras effekt är väl dokumenterade i en rad försök. I nästa nummer kommer vi att göra ett reportage från Chr. Hansen, företaget som tar fram denna typ av ensileringsmedel.

– Med SiloSolves sortiment får mjölkproducenten en kostnadseffektiv produkt som ökar grovfoderkonsumtionen och ger ökad tillväxt och mer mjölk – samtidigt är ensileringsmedlet skonsamt mot både människa, djur och maskin, säger Rebecca Nilsson.

 

Rebecca Nilsson
Produktchef ensilering
rebecca.nilsson@svenskafoder.se


Kategorier i: , ,