Slickbaljor

Behovet av mineraler och vitaminer precis som foderintag och grovfoderpartier varierar över året. Balansera foderstaten till dina får med tillskottsprodukter ur vårt sortiment.

EasyLick High Energy Sheep

Extra smaklig mineralfoder som också tillför energi och protein. Får och lamm slickar i sig fodret och får på så sätt i sig ett extra tillskott av mineraler och vitaminer, men också energi och protein. EasyLick High Energy Sheep är tillverkad på ett sådant sätt att den klarar olika väderförhållanden utan att förstöras vilket gör den lika lämplig på stall som på bete. Det höga melassinnehållet gör att djuren ofta upplever EasyLick High Energy Sheep som extra smaklig, vilket i sin tur garanterar att de verkligen får i sig de vitaminer och mineraler de behöver. Produkten innehåller ingen tillsatt koppar.

Deltamin Får Slick

Mycket smakligt mineralfoder som passar utmärkt på bete. Deltamin Får Slick är en slickbalja utan något tillsatt koppar och passar därför även raser som är känsliga för koppar. Deltamin Får Slick är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV-produktion.


Taggar: , ,

Kategorier i: , , ,