Search
Close this search box.

.

.

God spannmålshantering torra år

Är det något speciellt kring spannmålslagring man ska tänka på ett år som detta, Bertil Uhlin, Nomus?

– Egentligen inte. Det gäller att kontrollera sin spannmål, och man ska vara observant på temperaturskillnader, och kontrollera sina baggfällor.

– Men temperaturen är framförallt viktig att hålla koll på, spannmålen är ju varm och det kan vara svårt att kyla ner den.

– Det gäller också att jämna ut topparna när man lägger spannmålen i silon. Spannmålen måste vara utjämnad högst upp. Det finns en sorts fuktvandring i spannmålen. Om spannmålen ligger plant i silon, går fukten ut i luften. Men om det är en toppad hög med spannmål, hamnar fukten i toppen och stannar där.

– Det är också så att när du startar fläkten, så försvinner luften ut mellan väggen och taket, det är där luften söker sig ut. Men har man en topp på sin spannmål ligger den ofta ovanför denna punkt och då blir den delen av spannmålen aldrig luftad. Om man då inte kontrollerar sin spannmålsvara ofta, kan man räkna med att i februari månad så hittar man en gräsmatta där.

Några hållpunkter:

  • God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Omsorgsfull städning både i silo och i angränsande utrymmen, inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband.
  • Spannmålen ska förvaras väl torkad och i förekommande fall kylas med luft där så är möjligt. Man ska vara observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen och i synnerhet i begränsade partier, eftersom det ofta är här som tillväxt av ett insektangrepp börjar.
  •  Förvara aldrig partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, om man inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Man ska inte heller låta avfall och frånsorterad vara finnas kvar i samma lokal eller ens i nära eller angränsande lokaler om risk för insekter finns. Smittan kan lätt förflytta sig till den nyskördade spannmålen.
  • Skaffa rutiner för och ha hjälpmedel till hands för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen eller få en snabb indikation på när insekterna börjar etablera sig i en viss silo eller parti.
  • För bok över avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekterna kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden, man har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: